HILVERSUM - Reijer Lomans (26), is sinds kort commissielid voor GroenLinks. Een belangrijke taak waar veel bij komt kijken. “Ik wilde graag actief blijven in de gemeenteraad en dan is commissielid een mooie manier om dat te doen.”

Hoe bent u in Hilversum bij de gemeenteraad terecht gekomen?

“Ik heb Algemene Sociale Wetenschappen gestudeerd en daarna heb ik een master gevolgd in Conflict Studies in Amsterdam en ben daarom in Hilversum komen wonen. Via mijn scriptie die ik daarvoor schreef ben ik betrokken geraakt bij de gemeentepolitiek. Mijn scriptie schreef ik over de opvang van vluchtelingen in Hilversum. Dat was toen een groot maatschappelijk conflict, er zouden 1500 vluchtelingen komen. Toen ontstond er een actiegroep “Liever minder vluchtelingen in Hilversum” die bestond uit 8000 leden op Facebook, dat is wel echt een grote groep. Voor mijn scriptie heb ik onder andere gesprekken gevoerd met die groep, de burgemeester, de wethouder en een aantal raadsleden. Op die manier ben ik dus geïnteresseerd geraakt in de politiek. Wat mij toen opviel, ondanks dat er achteraf dingen beter hadden gekund, is dat de raadsleden, wethouder en burgemeester zo ontzettend hun best deden om er het beste van te maken. Toen dacht ik daar wil ik wel een bijdrage aan leveren.”

Hoe bent u bij GroenLinks terecht gekomen? Was dat een bewuste keuze?

“Ik heb altijd al op GroenLinks gestemd, dus dat was voor mij een vrij makkelijke keuze. Ik vind dat GroenLinks een heel goede combinatie weet te maken van zowel een zorgzaam stuk en een duurzaam stuk. Ze willen een mooie samenleving waarin iedereen voor elkaar zorgt en waarin mensen worden opgevangen wanneer dat nodig is. Ten tweede, het duurzame stuk. Dat begint nu ook bij jongeren echt een punt te worden. Zo zijn er bijvoorbeeld steeds meer mensen vegetarisch. We denken steeds bewuster na over het milieu en GroenLinks is daar wel een voorloper in geweest.”

Sinds kort bent u ook actief als commissielid voor GroenLinks, wat houdt dat precies in?

“Als commissielid ben je een ongekozen raadslid. Je mag niet spreken in de raad, maar in de commissievergaderingen mag je jouw partij vertegenwoordigen. Ik loop er al een tijdje mee als fractielid en secretaris van GroenLinks. Ik zit dus al langer bij fractievergaderingen. Ik wilde graag actief blijven en dan is commissielid een mooie manier om dat te doen.”

Een aantal weken geleden was de beëdiging, hoe heeft u dat ervaren?

“Het was gewoon echt een mooi moment. Achteraf was het groter dan ik me had voorgesteld. Ik denk dat het heel mooi is dat we het zo ceremonieel maken in Hilversum. Het laat mij als commissielid zien hoe belangrijk het is wat ik doe. Van tevoren heb je al een gesprek met de burgemeester, dan heb je het over integriteit. Ik sta daar wel namens de inwoners van Hilversum, of in elk geval namens GroenLinks. Dat maakte bij mij wel heel duidelijk dat ik daar mijn best voor wil doen.”

Als u nu iets mag veranderen aan Hilversum, wat zou dat zijn?

“Ik zou graag meer gelegenheid willen voor jongeren om hier te wonen. Ik ben zelf heel blij dat ik hier terecht ben gekomen en hier ook heb mogen wonen tijdens mijn studie. Ik zou graag willen dat de gemeente dat makkelijker maakt. Dat vind ik een hele mooie. Qua duurzaamheid vind ik dat Hilversum voorop moet lopen. We staan natuurlijk voor een enorme opgave met de energietransitie: hoe neem je inwoners daarin mee? Ik zou graag willen dat Hilversum daar een model voor wordt.”

Wat is u tot nu toe het meest bijgebleven aan uw tijd bij GroenLinks?

“Wat voor mij het meeste impact heeft gemaakt persoonlijk is de weg naar de gemeenteraadsverkiezingen toe. We hebben echt ons best gedaan om de wijk in te gaan voorafgaand aan de verkiezingen. Wat mij dan toch is bijgebleven dat mensen daar uiteindelijk heel positief tegenover staan. Dat vond ik zelf heel mooi om te zien.”

Tot slot, zou u nog iets kwijt willen aan de lezers van Nieuws uit Hilversum?

“Ik zou graag een oproep willen doen. Commissievergaderingen en raadsvergaderingen zijn gewoon open. De drempel is vrij groot, dat ervaarde ik zelf ook toen ik nog niet bij de politiek zat. Kom gewoon een keer kijken of neem een keer contact op met GroenLinks of andere partijen om te kijken waar ze voor staan. Wij willen ook gewoon graag spreken met de inwoners van Hilversum om ervoor te zorgen dat ze wonen in een Hilversum waar ze iets mee kunnen en waarin ze willen leven.”