Zaterdag 30 september is er een informatiemarkt over de verkoop van vrije kavels in nieuwbouwwijk Anna’s Hoeve. Door middel van informatievoorziening vanuit de gemeente, catering en kinderactiviteiten kunnen mensen kennis maken met de vrije kavels die in oktober verkocht gaan worden.

Anna’s Hoeve streeft naar een duurzame woonwijk. De natuur en duurzaamheid staan hierin voorop. “In 2050 moeten woningen afgesloten worden van aardgas. Voor nieuwbouw geldt dit al in 2020. De gemeenteraad heeft daarom besloten dat de laatste fase van Anna’s Hoeve aardgas loos wordt. Er wordt dus geen aardgasnet aangelegd”, aldus mevrouw Jongkind, projectleider van Anna’s Hoeve. De woningen moeten verwarmd worden door middel van een alternatieve bron. Een voorbeeld hiervoor is ‘all electric’, volledig verwarmen op elektriciteit. Bij deze bron kun je diverse warmtebronnen gebruiken voor de verwarming van de woning.

Maar dit is volgens mevrouw Jongkind niet de enige bijzondere eigenschap van de nieuwe woonwijk: “Dit is een van de laatste grote nieuwbouwlocaties van de stad, de locatie dicht tegen de hei aan is uniek”. “Anna’s Hoeve biedt de mogelijkheid voor zelfbouw door particulieren. Je kunt er vrije kavels lopen waar je je eigen woning op kunt (laten) bouwen. Er zijn weinig regels waar je aan moet voldoen, er is dus veel vrijheid om de woning naar eigen smaak te maken. Ook is er ruimte voor groepen om als collectief te bouwen. Dit is uniek voor Hilversum”.

Het project Anna’s Hoeve loopt al vele jaren. Het plan is in 2005 concreet geworden omdat er toen twee overeenkomsten zijn getekend. Een overeenkomst voor het ruilen van grond en het tweede voor het bouwen van een nieuwe rioolwaterzuivering. De tweede overeenkomst werd gesloten om de oude rioolwaterzuivering te saneren. Uiteindelijk zijn de uitganspunten door de gemeente in 2011 op papier gezet en in 2012 door stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond in een masterplan verwerkt.

De informatiemarkt is open van 13:00 tot 16:00 uur. Er is gratis toegang voor jong en oud.