Malika Boumadkar is raadslid van Hart voor Hilversum en praat over de buurthuizen in Hilversum. Het belang dat de buurthuizen in Hilversum blijven bestaan is nog steeds erg groot. “Buurthuizen of wijkcentra zijn fysieke plekken waar mensen samen kunnen komen en elkaar kunnen ontmoeten. Vooral in een tijd van groeiende eenzaamheid is daar veel behoefte aan.”

Hoe gaan jullie dit doel bereiken: het behoud van buurthuizen ?

“Door ons er hard voor in te zetten. Als bijvoorbeeld een buurthuis toch moet sluiten dan kijken we samen met de bewoners wat de alternatieven zijn. Zoals in het geval van het voormalig Buurthuis Nova Zembla. Jarenlang was Buurthuis Nova Zembla een ontmoetingspunt in de wijk. Jong en oud liep er binnen voor een praatje, voor cursussen of gezellige activiteiten. In 2013 werd Nova Zembla gesloten. Het buurthuis had een grondige opknapbeurt nodig en daar wilde de gemeente geen geld voor vrijmaken. Er is toen bij Gooiers Erf een ruimte ingericht tot Wijkcentrum van Riebeeck. In de loop van 2018 diende zich het volgende probleem aan, het contract van Versa liep tot 31 december 2018 terwijl eigenaar hun hoofdkantoor wilde verplaatsen naar de plek waar de bar en sportruimte zat, de ruimte die juist ingericht was als wijkcentrum. Daarop heeft Hart voor Hilversum het probleem voortvarend opgepakt en zich hard voor gemaakt voor een alternatief. Dat werd een wijkcentrum “Ons Huis” in de Riebeeckgalerij, in het winkelcentrum. Er wordt momenteel veel gebruik van gemaakt.”

Hoeveel budget is er opgenomen voor de herbouw van buurthuis De Lelie? En hoelang gaat het duren voordat de herbouw afgerond is?

“In de begroting staat een bedrag van 750.000 Euro voor een stand alone (kaal) buurthuis opgenomen. Het gehouden haalbaarheidsonderzoek naar een multifunctionele accommodatie (buurthuis, school, kinderopvang en wijkinformatiepunt) op die plek, gaf echter inzicht in andere, nieuwe mogelijkheden. Momenteel wordt die optie door de gemeente verder uitgewerkt en zal binnenkort voor commissiebehandeling worden aangeboden. Belangrijk punt daarbij is de financiering en de exploitatie van deze voorziening. Bij het haalbaarheidsonderzoek werkten de bewonersstichting, de gemeente, het ATC, Versa Welzijn en Bink in een projectgroep samen. Daartoe hadden al deze partijen voorafgaande aan het onderzoek samen een intentieovereenkomst getekend.”

Waarom is het belangrijk de buurthuizen te behouden? Er zijn toch genoeg plekken waar mensen samen kunnen komen?

“Buurthuizen of wijkcentra zijn fysieke plekken waar mensen samen kunnen komen en elkaar kunnen ontmoeten. Vooral in een tijd van groeiende eenzaamheid is daar veel behoefte aan. Zo beschouwd kun je stellen dat een buurthuis of wijkcentrum deel uitmaakt van de fysieke basis infrastructuur van een buurt of wijk. Door de toenemende vergrijzing en mede door de groeiende eenzaamheid zullen deze faciliteiten steeds meer in een behoefte gaan voldoen.”

Merkt u dat er veel vraag is naar (nieuwe) buurthuizen?

De behoefte aan buurthuizen en wijkcentra is per wijk of buurt verschillend. In de Riebeeck in wijk Zuid Oost, en ook in Zuid is de behoefte enorm. In Hilversum Noord heb je Lopes Dias en in Oost heb je St. Joseph en De Geus. Die voldoen in grote mate aan een behoefte om elkaar te kunnen ontmoeten. Hoe dat in een villawijk zoals De Trompenberg zit, is minder bekend. Toch is het voorstelbaar dat ook in deze wijk of buurt de eenzaamheid groeit. Dat betekent dat Hart voor Hilversum in elke wijk of buurt de vinger aan de pols zal blijven houden.