HILVERSUM- De gemeenteraad van Hilversum heeft van de Hilversum100 de toekomststoel aangeboden gekregen. De toekomststoel is er om de gemeenteraad bij elke beslissing aan een duurzame toekomst te laten denken. Wethouder Kastje geeft zijn visie op de klimaatdoelen van de gemeente Hilversum naar aanleiding van deze stoel.

Wat is het verhaal achter de toekomststoel en heeft de stoel een bepaalde plek of zijn jullie nog van plan deze een plek te geven?

“De gemeenteraad heeft hem gekregen van de Hilversum100. De Hilversum100 bestaat uit allemaal partijen zoals de Rabobank tot en met Urban Farming. Groepen die zich met groen en Hilversum bezighouden. En die dachten, ‘laten wij de gemeenteraad de toekomststoel aanbieden, zodat de gemeenteraad bij al haar beslissingen rekening houdt met de toekomst.’ De toekomststoel staat bij gemeenteraadsvergaderingen in de raadszaal. Het is in principe ook een lege stoel. En tegelijkertijd zit er ook een verhaal achter. Het is een circulaire stoel, hij is gemaakt van gebruikt hout. Deels ook uit het Lucent gebouw en zit dus gedeeltelijk verwerkt in die stoel, ik vindt dat een leuk element en een deel van het verhaal van die stoel.”

 

Waarom heeft de Hilversum100 de stoel aangeboden? Waren ze nog niet tevreden?

“Zie het als een stimulans. De Hilversum100 geeft de stoel aan de gemeenteraad als een stimulering en als oproep, van jongens houdt alsjeblieft met je beslissingen rekening met de toekomst. Daar zit geen verder waardeoordeel achter.”

 

Zijn jullie anders naar bepaalde zaken gaan kijken nu de stoel aanwezig is.

“Voor mij niet. Het moet bijdragen aan het bewust worden van deze gemeenteraad. Overigens is deze gemeenteraad zich al heel erg bewust van duurzaamheid. Deze gemeenteraad is ook heel actief in het agenderen van duurzaamheid, dus daar ben ik ook heel erg tevreden over. Deze gemeenteraad ervoor heeft gekozen om geld uit te trekken voor duurzaamheidsmaatregelen en inzet. Daar is helemaal niks mis mee. Een heel concreet voorbeeld is dat deze gemeenteraad in de vorige gemeenteraadsperiode al twee fondsen heeft ingericht. Een fonds particulieren en een fonds voor maatschappelijk vastgoed. Dit zijn leningen die mensen kunnen afnemen om duurzaamheidsinvesteringen aan hun eigen woning, bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak, sneller en makkelijker kunnen doorvoeren. Hier heeft de gemeenteraad anderhalf miljoen voor uitgetrokken.”

 

Zijn deze maatregelen ook met het zicht op de klimaatdoelen van 2050 om Hilversum klimaatneutraal te maken?

“Hilversum wilt in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat betekend dat je voor je hele grondgebied evenveel co2 uitstoot dat verantwoord is. Vergelijk dat maar even met de kabinetsdoelen die in het verdrag van Parijs zijn opgenomen. Wij willen bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem. Wij willen onze verantwoordelijk daarin nemen. De doelen zijn haalbaar anders zouden wij deze niet stellen. Verder is het ook een manier om bewustwording te creëren, je stelt op een gegeven moment een doel. Volgend jaar gaan we dit ook helder maken met een plan, welke wijken in Hilversum wanneer van het aardgas kunnen gaan. We gaan in kaart brengen waar wat kan. Wij gaan onze wijken ook meenemen met de melding wanneer zij van het aardgas afgaan en wij gaan jullie helpen dit met de wijken te realiseren.”

 

Wat wilt u in 2022 bereikt hebben om het een geslaagde wethouderstermijn te noemen.

“De grootste opgave zit in de bebouwde omgeving. We hebben een prachtige stad met heel veel jaren 30 woningen. Maar deze woningen zijn zo lek als een mandje. Dat heb je in 2022 nog niet verholpen. Maar wat we wel willen doen voor 2022 is om onze inwoner in staat stellen om de problemen aan de huizen echt te verhelpen, ook financieel. Om te zorgen dat je samen met de Hilversum100 in staat is daarin mee te lopen. Dat de Rabobank op een gegeven moment ook producten moet gaan aanbieden om de bewoners te helpen. Woningcorporaties moeten hun woningen energiezuiniger krijgen. In 2022 hebben we dat bereikt. En dat we zelf natuurlijk het goede voorbeeld geven en zelf als organisatie klimaatneutraal zijn. Je moet zelf het goede voorbeeld geven als je wilt dat andere je gaan volgen. Wij willen in 2022 als organisatie en bedrijfsvoering klimaatneutraal zijn.”

 

Hoe gaan jullie ervoor zorgen in 2022 zelf klimaatneutraal te zijn?

“In eerste instantie hebben wij de opgave minder energie te gebruiken. Bijvoorbeeld door je autopark elektrisch te maken. Ook door je panden energiezuiniger te maken. Dus we gaan eerst zorgen voor isolatiemaatregelen, daarbij gaan we over op zonne-energie of op een andere manier duurzame energie gebruiken. We zijn op dit moment aan het onderzoeken of dit ook in het gemeentehuis is door te voeren. Dit is natuurlijk een mooi en monumentaal pand, dus de kwaliteit daarvan staat niet ter discussie. En toch wil je kijken of je met het behoud van het monumentale ook hier iets van duurzaamheidsmaatregelen kunt doorvoeren.”

 

Nog een laatste vraag over de toekomststoel. Wat is uw mening over het project en over de uitstraling.

“Ten eerste vind ik het een hele mooie stoel. Ik vind het verhaal maar ook de bedoeling achter de toekomststoel heel mooi. De stoel is voor mij een zichtbaar symbool van de toekomst. Ik sta heel erg achter het idee over de toekomststoel.”