HILVERSUM – Maarten van Velthuijsen is trots dat zijn D66 dit jaar al 50 jaar bestaat. Hij werkt hard om Hilversum een mooiere stad te maken vanaf tafels die hij zelf gemaakt heeft in zijn eigen meubelmakerij. Hoe kan D66 al 50 jaar bestaan in een tijd waarin politiek gezien zo veel verandert?

Van Velthuijsen kijkt naar een poster van de Hilversumse raadsleden van D66. ‘’Ik sta er zelf nog niet op, maar dat komt omdat ik er later pas bij ben gekomen als vervanger van Wilbert Kroesen. Ik was al actief als fractiemedewerker in de Hilversumse D66-fractie, maar raadslid zijn is eigenlijk maar een bijbaan hoor.’’

Hans van Mierlo richtte precies 50 jaar geleden D66 op. In het beginselprogramma van D66 staat dat de partij een praktische en resultaatgerichte politiek vanuit haar idealen, zonder blauwdrukken of dogma’s bedrijft. De partij is een sociaal liberale partij. ‘’Hans van Mierlo heb ik altijd al een sympathieke man gevonden. Als ik D66 in een zin zou mogen samenvatten; optimistisch en altijd uitgaand van de eigen kracht van mensen.’’

Momenteel is wonen het belangrijkste thema binnen D66 in Hilversum. Hieronder valt ook de nieuwe woonwijk Anna’s Hoeve. Het plan van de gemeente Hilversum was om een maximaal aantal inwoners van 85.000 te hebben, maar nu zijn dat er 86.000. ‘’Hilversum heeft grenzen om zich heen en kan niet veel groter worden in oppervlakte. Wij willen ervoor zorgen dat elke wijk een afspiegeling van de samenleving is. Sommige wijken gaan in Hilversum heel goed, en ik vind dat een wijk dan zijn eigen gang moet gaan. Je moet je niet met elke stoeptegel bemoeien, maar je moet er wel voor zorgen dat de bewoner weet wat er in zijn wijk gaat gebeuren.’’

Steeds minder mensen worden nog lid van een politieke partij. ‘’Mensen worden liever lid van een voetbalclub, en dat snap ik wel.’’ Van Velthuijsen zegt dat zijn partij zich onderscheid van de anderen met het vertrouwen in de mensen.  ‘’De transparantie is weg. Vanuit de huidige politiek besturen partijen van bovenaf naar de mensen, en bepalen in een kamer wat er veranderd moet worden. Wij willen juist vanaf de mensen kijken wat de problemen zijn en dat gaan bespreken. Waarom zou je voor een wijk waar alles prima verloopt regels gaan verzinnen?’’ D66 heeft in tegenstelling tot de meeste partijen, een groei in het aantal leden. In 2009 had de partij 12.432 leden en is in 2015 uitgegroeid tot 25.349 leden. Van Velthuijsen is van mening dat de groei komt omdat ze uitgaan van een nieuwe bestuursvorm. ‘’Ik geloof in alternatieven naast alleen in oplossingen. Als je mensen meer bij de politiek betrekt, maakt dat al een wereld van verschil.’’

Van Velthuijsen is 20 jaar journalist geweest. Na zijn baan bij de Wereldomroep kwam hij bij D66. ‘’Ik heb me altijd heel erg geïnteresseerd in de kracht van de democratie, maar je kunt geen journalist en raadslid tegelijkertijd zijn.’’ Momenteel zit hij in de commissie ‘ruimte’, waarin hij zich bezighoudt met de openbare ruimtes in Hilversum. ‘’Ik had ook mediawoordvoerder kunnen worden met mijn achtergrond, maar op het dat terrein heb ik alles al gezien, ik wil altijd iets nieuws.’’

In de oppositie van D66 zit de partij ‘Hart voor Hilversum’. ‘’Eigenlijk zijn we het met bijna elk standpunt oneens, op financieel gebied, maar ook over onderwerpen zoals het dierenasiel. Als je vanaf het begin meedenkt, komt je er altijd uit met elkaar.’’ Momenteel is er veel discussie over het centrum in Hilversum, zo ook over de Emmastraat.

In Amerika is het populisme duidelijk te zien bij de verkiezingen, maar ook in Nederland is populisme steeds meer in opkomst. ‘’De vrijheid van meningsuiting is heilig, maar je moet niet altijd alleen maar inzoomen op het negatieve.’’ Van Velthuijsen noemt het simplificeren van problemen een voordeel van het populisme. ‘’Daar heeft de SP ook een handje van, continue alleen maar ankers uitgooien.’’ Wat hij minder vindt aan de opkomende trend is dat niet naar een oplossing gekeken wordt. ‘’D66 staat juist voor krachten bundelen en optimisme, en dat ligt ver van het dat contraproductieve.’’

In de toekomst gaat D66 werken aan een nieuw en modern centrum, met een bijpassende markt en stationsplein. Over de parkeerruimtes en openbare plekken blijft D66 discussiëren. ‘’Maar wat we vooral gaan doen, is doen, doen, doen!’’