Om jeugdoverlast in Hilversum aan te pakken zullen de jeugdboa’s in Hilversum blijven en zelfs meer uren maken. De jeugdboa’s hebben het afgelopen jaar hun meerwaarde bewezen. Een jeugdboa is iemand die gespecialiseerd is in het aanpakken van jeugdoverlast.

Koen Kokkeler, coördinator openbare orde en veiligheid bij de gemeente Hilversum, heeft een voorstel gedaan om jeugdboa’s op straat te houden. Dit is op 5 september goedgekeurd door het college van B&W. De ambtenaren gaan vaker ingezet worden.

Een buurtbewoonster aan het Jac.P. Thijsseplein herkent de overlast: “De jongens rijden hier vaak met hun scooters.” Een andere buurtbewoner ondervond ook overlast: “Ik begrijp dat ze ergens rond willen hangen, dat gebeurde hier. Tegenwoordig is de overlast wel erg afgenomen. Dit zou kunnen komen doordat de jeugdboa’s hier nu zijn.”

De test is begonnen om overlastgevende jeugdgroepen aan te pakken. Uit de evaluatie over jeugdboa’s in Hilversum blijkt dat er gemiddeld 70 meldingen van jongerenoverlast per maand zijn, in juli 2017 was er een piek van 110 meldingen. De meldingen komen vooral uit  Hilversum Oost.

De kerntaken van een jeugdboa (buitengewoon opsporingsambtenaar) is om overlast aan te pakken, jeugdgroepen in beeld te brengen, hulpvragen te signaleren en om contact met jongeren te maken. Ook als er op dat moment geen problemen zijn.

Om deze taken te voltooien maken de boa’s gebruik van de plus-min-mee methodiek, met dit systeem werd de rol in de groep van 87 jongeren bepaald. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat tien personen een thuisgesprek hebben gehad en er zeven personen zijn doorverwezen naar persoons gerichte aanpak (PGA).