HILVERSUM – De jeugd uit Kerkelanden en het jongerenwerk streven samen naar een door hun gerund jeugdhonk. Wij vroegen aan Malin Kolbrink hoe het nou allemaal precies zit en in zijn werk gaat.

Hoeveel mensen zijn er dan aan het werk op zo’n avond?
‘’30/40 jongeren onder toezicht van twee of drie vrijwilligers. De vrijwilligers zijn vaak jongeren die wat ouder zijn maar toch betrokken willen blijven bij de Keet. In principe werken wij tot 21 jaar, soms ouder, maar dan vragen we wel wat inzet. Die jongeren draaien dan mee als vrijwilligers tijdens de activiteiten. Daarnaast hebben we veel stagiairs van mbo’s, hbo’s en praktijkscholen. De jongeren volgen verschillende richtingen: pedagogisch jeugdwerk, EMS, SPW. Omdat het takenpakket zo breed is, is er voor iedereen wel iets te doen.’’

Wie bedenken de activiteiten die plaatsvinden?
‘’We werken vraaggericht, maar wel werken we doelgericht en luisteren we naar vragen uit de buurt. Het is niet dat we altijd luisteren, want dan willen de kinderen alleen maar disco. We kijken hoe gaat het met de wijk. Wat willen de mensen eigenlijk, en hoe kunnen wij dat faciliteren? Dus als een groepje ouders komt die zegt we willen hier ’s middags iets doen, dan gaan we dat faciliteren. Wij werken hier in principe vanaf 10 jaar, behalve bij de huiswerkbegeleiding, daar komen ook jongere kinderen.’’

En wat is er nu precies nieuw?
‘’Het jongerenwerk is veel veranderd in de loop van de tijd. Vroeger was het stichting jongerenwerk Hilversum, dat was een kleine stichting alleen jongeren. Nu noemen we dat vaak jongerenstichting oude stijl, het had meer te maken met recreatie. Er mocht binnen gedronken en gerookt worden er werd wat geblowd. Je zag minder de pedagogische inslag. Nu is het natuurlijk wel dat wij ook jongeren er weer bij betrekken maar wij doen het wel samen er is veel overleg. Je mag niet drinken niet roken: er zijn meer regels. We werken veel meer met doelen je staat nu boven de jongeren. Je bent nu de professional en wilt iets bereiken. Er zijn steeds hogere eisen, je wordt nu alleen aangenomen met minimaal een hbo-diploma.

Wat nu specifiek nieuw is, is dat we veel meer samenwerken met de wijk. De centra zijn nu in beheer van de stichting, het is de bedoeling dat deze straks beheerd worden door de wijk. Dit geld ook voor de jongerencentra. Dat is natuurlijk wel een beetje spannend, want dan geef je het lot in handen van een groep jongeren. Het is natuurlijk nog vallen en opstaan, er worden foutjes gemaakt. Een nieuw team moeten aan elkaar wennen. Het is ook echt wel pionieren, we zijn nog nooit zoveel open geweest.’’

 Jullie krijgen een kleine vergoeding van de gemeente. Is wat jullie doen allemaal vrijwillig?
‘’Nee wij zijn in dienst van Versa en welzijn en wij worden daarvoor gewoon betaald. Daarnaast zijn er nog heel veel verschillende vrijwilligers en stagiaires.’’

Hebben jullie weleens klachten gehad?
‘’Wij gaan natuurlijk elf uur dicht, maar je wilt natuurlijk niet dat ze hier dan nog een uur voor de deur staan te schreeuwen. De Keet staat hier natuurlijk al heel lang, sinds 1983, dus hoort wel echt bij de buurt. En als er overlast is horen we dat direct terug via de wijkagent en gaan we meteen in gesprek met de groep. Laatst was er een groep jongeren na sluitingstijd de straat op gegaan en had allemaal flessen kapotgeslagen en daar kwamen natuurlijk wel klachten over. De volgende dag zijn we de wijk in gegaan met die jongens en bossen bloemen voor de bewoners om onze excuses aan te bieden.

We hebben een best slecht imago in de buurt. Dat is niet gek, want vroeger mocht je hier drinken en blowen. En de jongeren van toen zijn de ouders van nu dus die denken: ‘Ja, hier ga ik mijn kind niet heen sturen’, en dat snap ik ook wel. We proberen ook samen met de school te laten zien dat het nu echt wel anders is. Ze zouden een keer binnen moeten komen om te zien dat er gewoon een leuk klimaat is. We werken ook samen met de politie, zo laten we zien dat we goede dingen willen doen. Het is nog een lange adem. Mensen hebben altijd een mening; ach ja, het zij zo. Focus op je werk en zorg dat je het goed doet.’’