Het Grafisch Atelier Hilversum (GAH) bestaat 50 jaar. Het atelier is hiermee een van de oudste open werkplaatsen in Nederland. Het is de ambitie van het GAH om met Hilversummers het vijftigjarig bestaan te vieren. Dit doen ze onder meer door het organiseren van een jaar met extra publieksactiviteiten.

Alle Hilversummers een drukwerk laten maken bij de drukwerkplaats van het Grafisch Atelier Hilversum, gelegen aan de Noorderweg. Diepdruk, hoogdruk, vlakdruk, boek- en zeefdruk, alles is mogelijk bij het GAH. Met een feestelijk programma voor kinderen tot professionals wordt het vijftigjarige bestaan uitgebreid gevierd.

Vanwege het jubileum is de Drukkersroute uitgezet. Wat ze hiermee willen bereiken is om het technische drukwerkverhaal van vroeger naar voren te brengen. “Het zit niet zo zeer altijd in de creativiteit, maar ook in het stil staan bij hoe het vroeger ook al weer ging”, vertelt Martijn van der Blom, kunstenaar en educatief medewerker bij het atelier.

Families nemen al langer een plek in binnen het programma van het GAH. De laatste zondag van de maand is het Familieatelier geopend. “De cursus voor buitenschoolse activiteiten, bieden we aan vanaf 6 jaar. Met het familieconcept kunnen ook de 4-jarigen gewoon mee,” aldus van der Blom. Onder leiding van een van de dertig aangesloten kunstdocenten kunnen families, kunstliefhebbers en buren werken aan grafische vaardigheden.

Het GAH noemt zichzelf een kenniscentrum voor grafische technieken, erfgoedinstelling, educatiecentrum voor creativiteitsontwikkeling en een ‘broedplaats’ voor iedereen met interesse voor grafiek en beeldende kunst.

Wie meer info wilt over de jubileumactiviteiten, kijk op

www.gahilversum.nl/50.