HILVERSUM – Het was iets wat al langer op de lijst met wensen stond, stadsgesprekken. Zijn deze gesprekken efficiënt? Wordt er naar de burgers geluisterd en als er geluisterd wordt, wordt er dan ook iets mee gedaan? Hanneke Masselink-Duits van de gemeente-afdeling Cultureel Erfgoed zorgde ervoor dat het eerste stadsgesprek plaats kon vinden. Hoe kijkt zij terug, wat gaan ze verbeteren en wat vinden gemeenteraadsleden van dit initiatief?

‘’Hoe er overlegd wordt of een burgerinitiatief wordt gekozen of niet, is zeer divers en afhankelijk van het initiatief, hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Sommige initiatieven vertalen zich in een vergunning voor bijvoorbeeld een festival, andere initiatieven is het voldoende voor de initiatiefnemers om geadviseerd te worden door de gemeente wat wel en niet mogelijk is en waar de gemeente kan ondersteunen. Er wordt steeds meer gedaan om burgerinitiatieven te faciliteren.’’ vertelt Hanneke. Passieve medebewoners worden er niet specifiek bij vertrokken. Bij het eerste gesprek is ervoor gekozen om inwoners te attenderen via nieuwsbrieven, persberichten en aankondigen op websites.

‘’Er zijn natuurlijk vaak discussieavonden geweest over verschillende onderwerpen, vaak met concrete aanleiding zoals de participatieavonden/inspraakavonden naar aanleiding van herinrichting van een gebied. Het Dudok Architectuur Centrum heeft deze stadsgesprekken geïnitieerd en samen met de gemeente georganiseerd.’’

‘’Het Dudok Architectuur Centrum, opgericht in 2015 wil graag een platform zijn voor erfgoed en architectuur. De missie van het DAC is het vergroten van de publieke belangstelling en waardering voor architectuur en ruimtelijk erfgoed in Hilversum en voor de maatschappelijke en culturele betekenis daarvan. Dudok fungeert hierbij als inspiratiebron en zet actuele vraagstukken in historisch perspectief. Het DAC huldigt het standpunt dat Dudoks benadering van architectuur nog steeds relevant is. De Dudok thema’s staan niet alleen op de agenda van de ontwerpers, maar van iedereen die betrokken is bij de totstandkoming van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving.’’ Hanneke weet niet waarom de keuze is gemaakt om juist voor vier stadsgesprekken per jaar te laten plaatsvinden en niet voor meer.

Vanwege de griep kon Hans Roos van Hilversum1 niet aanwezig zijn bij het stadsgesprek. ‘’Ik vind het initiatief zeer nuttig en ondersteun, er wordt in Hilversum naar mijn smaak te veel over en te weinig met burgers gesproken. Stadsgesprekken kunnen dat positief veranderen als het daarbij niet alleen maar blijft bij praten, het college van B&W moet ook iets doen met de input van de burgers. In de praktijk moet dit nog blijken, vandaar dat ik nauwlettend zal volgen.”

Olaf Streutker van het CDA was zelf niet aanwezig bij het stadsgesprek. ‘’Vanuit onze fractie is er wel een afgevaardigde geweest naar De invloed van monumenten op het centrum van Hilversum. Over de uitkomsten heb ik vervolgens weinig gelezen in de media, het kan natuurlijk dat ik dit gemist heb.’’ Hij vindt wel dat dit soort stadsgesprekken nut hebben en er een duidelijker beeld ontstaat van wat er leeft bij de inwoners. ‘’Aan de andere kant moeten we het effect niet overschatten – de mensen die naar dit soort avonden komen zijn over het algemeen al actief in bijvoorbeeld De Hilversumse Historische kring.

‘’Ik juich dit initiatief van harte toe!’’ vertelt fractievoorzitter van Leefbaar Hilversum Mirjam Kooloos. ‘’ Allereerst vind ik het een zinvol idee om een stadsgesprek te hebben omdat je dan tijdens zo’n gesprek direct sfeer met elkaar kunt proeven over wat er leeft onder de bevolking. Het brengt politiek en burgers dichter bij elkaar en het heeft hierdoor een informeel karakter wat de dialoog toegankelijker maakt.’’

Jan Kastje van de GroenLinks verteld dat hij er eerlijk gezegd niet zoveel van mee heeft gekregen. ‘’Ik had er graag bij willen zijn want ik vind de invloed van monumenten voor Hilversum belangrijk. Wel vond ik het laat aangekondigd, als ik zoek naar wanneer de andere stadsgesprekken zijn, kan ik er niet zoveel vinden. Leerpuntje voor de organisatie dus.’’

Ook Pierre van Rooden van de SP-Hilversum was niet aanwezig. ‘’De communicatie daarover was niet erg expliciet en ik heb zelf de uitnodiging daartoe niet gezien.’’ Verschillende mensen van zijn fractie wisten het door een advertentie in de krant, van Rooden vindt dat er wel wat duidelijker gecommuniceerd mag worden. ‘’Maar goed ik heb als raadslid ook wel een eigen verantwoordelijkheid om uit te zoeken wat er allemaal in ons dorp speelt.’’ Hij vindt dit soort avonden belangrijk, want je kan met andere raadsleden in debat. ‘’Alhoewel de mening van de bewoners uiteindelijk veel belangrijker is, ook als ze het niet met je eens zijn.’’