Op dit moment zijn meerdere woningcorporaties in Hilversum, zoals Dudok Wonen, bezig met de bouw van sociale huurwoningen. Is dit nog wel nodig?

In heel Nederland is er een groot tekort aan sociale huurwoningen, dit is in Hilversum niet anders. Gemiddeld moet je 8 jaar wachten op een huurwoning, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Uit datzelfde onderzoek komt naar voren dat je in de omgeving Utrecht 10 jaar moet wachten en in Purmerend kan het oplopen tot 21 jaar.

Peter Hendriks heeft na een vergelijking van verschillen corporaties de conclusie getrokken dat er in Hilversum een wachtlijst is van gemiddeld 13 jaar. Verschillende factoren spelen hierbij een rol. Hilversum heeft een hoog gemiddeld inkomen en een hoog gemiddelde WOZ-waarde. Woningcorporaties zullen woningen sneller verkopen aan andere partijen om kosten sneller op te lossen.

Woningcorporatie Dudok Wonen ontkent dit. Zij zegt dat RTL in het onderzoek te veel heeft gekeken naar de woningduur. Sommige mensen wonen al 50 jaar in een sociale huurwoning, maar zijn toch pas net woningzoekende. Als dit meegeteld wordt in het onderzoek krikt dit de gemiddelde wachttijd omhoog. Naar eigen onderzoek geven ze aan dat er gemiddeld 3,4 jaar gewacht moet worden en dat 50% van de zoekenden minder dan 2,8 jaar wacht in Hilversum.