HILVERSUM – Een van de punten waar gemeente Hilversum volgens de begroting voor 2017 aan wilt gaan werken, is het verbeteren van de samenwerking tussen de gemeente en de buurten. Eddie Bakker, Meijndert Ruitenberg en Harry te Pas, medebeheerders van buurthuis de Geus, bespreken deze plannen.

Te weinig betrekking

Op de vraag of ze vinden dat de gemeente de Hilversummers genoeg betrekt bij de besluitvorming, is er een unaniem ‘nee’ te horen. “Dat willen ze wel, maar er is nog een heel traject te gaan,” aldus Bakker. Het lijkt erop dat de gemeente inderdaad bezig is met dit traject, want buurtparticipatie wordt vaak benoemd in de begroting. Volgens Ruitenberg zijn deze plannen niet duidelijk genoeg: “Als je de begroting goed leest zie je vooral erg veel wollige taal, maar eigenlijk maar weinig concreets.”

De plannen die de gemeente heeft zijn bijvoorbeeld rondetafelgesprekken, buurtgesprekken en het uittesten van hoe het gaat wanneer de buurt meer verantwoordelijkheden krijgt. Bakker vindt dat, om dit te laten werken, ze intensief bezig moeten met het betrekken van de buurt. “Je zal de burgers echt moeten mobiliseren en goed moeten inlichten over wat er precies gaande is. De gemeente zou moeten zeggen dat er elke maand een bijeenkomst is op een bepaalde plek waar ze iets specifieks gaan uitleggen. Gemeente Hilversum is echter niet echt een gemeente die heel goed is in het influeren van burgers, heb ik de laatste 20 jaar gemerkt,” aldus Bakker.

Toegankelijkheid van buurtparticipatie

“In Hilversum worden de burgers steeds minder betrokken bij de planvorming,” zegt Ruitenberg. “Een plan wordt opgelegd, een ontwikkelaar gaat aan de gang en ontwikkelt van alles. Pas daarna gaat hij de bewoners erbij betrekken. Dan kan je burger geen kant meer op. Je kan wel bezwaar maken, maar dan krijg je een nare stemming.”

De weinige communicatie zorgt ervoor dat buurtparticipatie niet toegankelijk is voor alle burgers, vindt te Pas: “Er wordt door de gemeente gezegd op welk moment een bepaald persoon voorlichting komt geven en in gesprek gaat met de buurt. Waar praat je dan over? Wat je dan vaak krijgt is dat de mensen die je de hele dag voorop ziet lopen daar hun betogen houden over de kleur van de stoeptegels, hondenpoep en weet ik veel wat nog meer. Maar waar het werkelijk om gaat in zo’n wijk, wordt niet besproken.”

Verbetering communicatie tussen burger en gemeente

Wat zou wel goed kunnen werken om de buurtparticipatie in Hilversum te verbeteren? Iets wat momenteel een succes is, zijn buurtcoaches. Dit zijn mensen in de buurt die voor de communicatie tussen de bewoners en de gemeente zorgen, dingen kunnen notuleren en helpen met het opzetten van projecten. “Elk deel van Hilversum heeft een buurtcoach. Door hen krijg je verzelfstandiging in de buurt. Als de gemeente echt wil communiceren, is dit een goede manier. Zo werk je niet uit toplevel, maar vanaf onder af aan, door serieus dingen te ondernemen. Minder denken en meer doen,” aldus Bakker.

Ruitenberg is van mening dat iedereen gelijk behandeld zou moeten worden door de gemeente: “Wil je echt gaan communiceren met de burgers, dan moet je ze serieus nemen en moet je gebruik gaan maken van de koopproductie. Betrek hen op gelijkwaardige basis bij de besluitvorming. Dan zou je heel veel weerstand wegwerken en dan ga je ook hele goede dingen bereiken.” Of hij hier een concreet idee bij heeft? “Dit is mijn ideaalplaatje, maar ik denk niet dat dit snel in Hilversum zou gaan gebeuren. Bij elk project, elk idee en elke uitvoering ga je terug naar de basis. Dit betekent dat je ook tientallen groepen overal gaat vormen om te bedenken wat er gedaan gaat worden. Dit begint bij het schoonmaken in de wijk en het eindigt bij het bouwen in de wijk. Je werkt samen en je krijgt een soort buurtmaatschap, zonder dat je daar veel geld in hoeft te steken.”

Bakker vat de punten die gemaakt zijn mooi samen: “Ik vind het eigenlijk heel simpel: Hilversum heeft, om de buurt beter te kunnen laten participeren, betere communicatie nodig tussen buurt en gemeente.”