In de hal van beeld en geluid heten twee breed glimlachende vrouwen de bezoekers welkom. In een met kleurrijke lichtjes versierde zaal luisteren de bezoeker naar een presentatie van ongeveer 2 uur. De bezoekers krijgen in de bijeenkomst informatie over de media van nu en hoe ze daarmee om moeten gaan.

De opkomst is, mede doordat er een protest van de boeren de wegen naar het mediapark blokkeert, aan de lage kant. Elf mensen hadden zich van tevoren aangemeld, waarvan er uiteindelijk acht zijn op komen dagen. Presentator Willem Suurke (37) vertelt aan de hand van verschillende beeldfragmenten, gepresenteerd op een enorm digibord, over de valkuilen van de media: “Nepnieuws is een groot probleem in de huidige media. Mede door deze presentatie hoop ik dat mensen meer zelf gaan nadenken over het nieuws. Zo is het helemaal niet erg om af en toe wantrouwig te zijn of om je af te vragen of nieuws wel klopt.” De bezoekers, de meeste in de leeftijdscategorie zestig plus, luisteren nieuwsgierig en stellen af en toe vragen.

Nelleke Erkelens (59) had van te voren geen goed beeld van wat ze moest verwachten, maar nu de presentatie tegen zijn einde loopt is de informatie toch goed blijven hangen: “Ik vind de informatie heel nuttig. Net was er een voorbeeld over het manipuleren van bepaalde foto’s, waarbij een journalist een ander beeld in beeld brengt dan dat er daadwerkelijk aan de hand is. Zo leer je toch op een andere manier kijken naar foto’s. De presentator vertelt op een heldere manier, waardoor het goed te volgen is.” Suurke laat nog meer voorbeelden zien van nepnieuws en de bezoekers vallen van de ene verbazing in de andere. Voor de meeste mensen die naar de presentatie zijn gekomen is de wereld van social media nog vrij nieuw, maar niet voor Vera van Brakel (70): “Ik ben vijftien jaar geleden al begonnen met social media. Toen was een van de meest gebruikte platformen Hyves. Nu gebruik ik vooral Facebook. Het is zo’n fijne manier om met mensen in contact te blijven.”

Terwijl Suurke enthousiast de vragen van de bezoekers beantwoordt, staat Loretta Bismalen (27), organisator van dit project, op een afstandje toe te kijken. Ze geeft aan dat het belangrijk is voor senioren dat ze weten wat er in de media speelt: “Wij denken dat juist in deze tijd dat media zich zo snel ontwikkeld het belangrijk is om deze wereld begrijpelijk te maken voor ouderen. Ook willen wij bepaalde angsten bij ze weghalen door te laten zien welke risico’s er zijn en hoe je daar mee om moet gaan.” Een groot deel van de bezoekers is lid van Seniorweb en zijn ook op die manier in aanraking gekomen met dit onderwerp. Als de laatste dia voorbij is gekomen, klinkt er applaus en verlaten de gasten al discussiërend de zaal.