Het meldpunt voor woningklachten wat SP Hilversum vorig jaar opende, is een succes.
Het meldpunt werd geopend nadat er veel klachten over huurwoningen binnenkwamen. Huurders die een klacht indienen worden doorverwezen naar huurteam Hilversum of de landelijke huurcommissie.

Voorbeelden van klachten die ingediend zijn, zijn achterstallig onderhoud, verwarmingsproblemen, vocht- en geluidsoverlast en sociale huurwoningen die lang leegstaan. Structurele problemen worden door de SP gemeld aan de Jan Kastje, de wethouder ‘wonen’.
“Het meldpunt werkt goed. Als er klachten binnenkomen, invetariseren we eerst. Daarna gaan we met mensen in gesprek. Soms komen we in contact met mensen die een probleem hebben, waarvan wij denken dat de expertise van het huurteam daar beter bij past. Dan schakelen wij dus het huurteam in”, aldus Bianca Verweij namens de SP.
“Op die locatie, waar bewoners terecht klaagden, hebben we huurkortingen- of compensaties doorgevoerd. De klachten zijn grotendeels verholpen en de bewoners hebben compensatie in geld gehad, omdat de woningbouwvereniging achterstallig was. Een ander voorbeeld is dat in Den Ool, mensen huurkorting kregen met terugwerkende kracht én is het hele proces wat versneld. Dit komt omdat wij er aandacht aan besteed hebben. Het hele probleem met de onveilige balkons gaan nu sneller opgelost worden: vanaf januari, februari 2020 wordt daar aan de oplossing gewerkt. Ook heeft de woningbouwvereniging toegezegd dat ze de communicatie met de inwoners gaan verbeteren.”

Klachten kunnen ingediend worden via huurklachten.hilversum@gmail.com.