HILVERSUM – De nog studerende Sasha Leblanc kan zich sinds ongeveer een jaar bestuurslid van de SP noemen. Met haar 24 jaar is ze nog jong voor haar betrokkenheid binnen de politiek. Wat is haar motivatie en wat zijn haar doelen binnen de politiek?

Je bent 24 jaar, dat is best jong voor een bestuurslid. Waarom ben je de politiek in gegaan?
“Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in het verbeteren van de wereld. Ik heb een duidelijke visie en mening. Ik ben gaan kijken welke partij het beste bij mij past, dat was de SP.”

Wat vind je zo mooi aan de ideologie van de SP?
“De drie waarden van de SP: menswaardigheid, solidariteit en gelijkwaardigheid, passen heel erg bij mij. Ik vind dat iedereen gelijke kansen moet krijgen en ik vind dat dit nu niet zo is. Er is heel veel te doen voor mij en voor iedereen om ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt en gelijk behandeld wordt. Zowel in de zorg, het onderwijs en de werkgelegenheid.”

Is er een thema dat je het meest aanspreekt?
“Eigenlijk meerdere thema’s. Maar het gaat mij vooral om het gevoel wat er is. Hoe mensen met elkaar omgaan. Ik vind dat mensen wat liever voor elkaar moeten zijn en elkaar wat meer mogen gunnen. Ik vind niet dat ze alleen maar moeten denken aan wat ze zelf hebben en wat ze niet kwijt willen maar ook aan wat je voor een ander kan doen. Het is niet raar om iets voor een ander te doen.”

Een heel actueel onderwerp binnen de SP op dit moment is het opzetten van een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico, denk je dat dit echt haalbaar is?
“Het zal natuurlijk niet in één keer geregeld zijn. Maar naar mijn mening zijn er in Nederland heel veel mensen die denken ‘dat gaat nooit gebeuren’ en dat is denk ik ook wel een reden dat mensen het idee niet steunen. Maar we hebben nu een systeem in Nederland en dat zijn we gewend. We kunnen ons niet voorstellen dat het anders kan. Het kan wel veranderen. Dat is al veel vaker gebeurd als je naar het verleden kijkt.”

Het populisme is heel erg in opkomst, wat zijn volgens jou de voor- en nadelen hiervan?
“Ik vind het eigenlijk een eng iets. De media maakt hier vooral gebruik van. Er zijn veel mensen die iets zien of horen en dan denken ze gelijk dat het zo is. De politiek gebruikt dat ook. Zij geven een oplossing of zeggen iets. Maar als je echt uitzoekt of het wel klopt en of het wel een goede oplossing is, dan hoeft dat niet zo te zijn. Populisme is het inspelen op de gevoelens en behoeftes van de burgers waardoor je makkelijk iets voor elkaar kunt krijgen. De SP vindt het populisme geen positieve ontwikkeling.”

Er vindt een sterke afname plaats bij het lidmaatschap van politieke partijen, hoe verklaar jij deze?
“Ik denk dat het vertrouwen bij mensen een beetje weg is. Het klinkt misschien raar maar ik heb er zelf ook niet echt vertrouwen in. Maar bekijk het positief. Alles kan en je kan zelf proberen iets te veranderen.”

Hoe kan deze afname volgens jou opgelost worden?
“Ik denk dat alles wat dichter bij de burgers gebracht moet worden. Er is veel afstand. We zouden iets moeten doen waardoor er meer betrokkenheid is. Mensen moeten serieus genomen worden, er moet geluisterd worden naar wat zij vinden. Hoe dat precies gedaan moet worden, daar moet wel even over nagedacht worden. Dat is wel een positieve uitdaging.”

Hoe kijk je naar de toekomst van de SP?
“Het liefst zou ik willen dat er op 15 maart een linkse regering komt en dat er serieus gekeken wordt naar een aantal problemen. Zoals de zorg met het eigen risico. Dat er iets zoals het Nationaal Zorgfonds in het leven geroepen wordt zodat de zorg weer toegankelijk is voor iedereen. De werkgelegenheid moet beter en het leenstelsel moet teruggedraaid worden. Studeren moet makkelijker zijn voor mensen die ouders hebben met weinig geld. Het is niet eerlijk dat je als student levenslang met een schuld zit terwijl je ook wat oplevert. Alles moet een stuk toegankelijker worden.”