Het innovatieve idee van milieuvriendelijk strooien van Groenlinks is volgens wethouder Scheepers (VVD) geen optie. Raadsleden Frank Kool en Lex van Waarden stelden vragen aan de wethouder of het mogelijk was om te kijken naar een milieuvriendelijke manier van strooien. Volgens de wethouder is daar in het verleden echter al naar gekeken en toen bleek het geen goed idee.

Nu wordt er in Hilversum met zout gestrooid maar als het aan Kool en van Waarden ligt zou daar verandering in moeten komen. Het hoge zoutgehalte heeft volgens de raadsleden invloed op de bodem, de vegetatie en het grondwater met als gevolg dat de vruchtbaarheid van de bodem achteruit gaat.

Een van de fractieleden van Groenlinks ontdekte dat er in Zweden andere, milieuvriendelijke, methodes van strooien worden gebruikt. Dit omdat strooizout rendieren zou aantrekken. In Zweden worden er daarom andere methodes gebruikt zoals het strooien met steentjes. De steentjes kunnen na de winter worden opgeveegd en daarna weer worden hergebruikt.

De vragen hadden eigenlijk vorige week al gesteld moeten worden aan wethouder Kastje (Groenlinks) maar werden doorgeschoven naar de commissievergadering van deze week. Scheepers gaf aan dat er in het verleden al onderzoek naar was gedaan waaruit bleek dat de steentjes de riolen zouden verstoppen. Frank Kool zegt dit onderzoek niet te kennen en geeft aan het te gaan opvragen.