HILVERSUM - Minister Hugo de Jonge heeft zich op een twijfelachtige manier uitgelaten over het nut van debatteren tijdens een door het CDA georganiseerde bijeenkomst. “Ik zie een probleem niet opgelost worden na een debat,’’ zei hij tijdens interactie met het publiek. De minister zei dat in de burgerzaal van het raadhuis. De samenkomst stond in het teken van de Week tegen Eenzaamheid.

De drukbezochte bijeenkomst kon niet op tijd beginnen omdat de minister dertig minuten te laat arriveerde. Één van de uitgenodigden om te spreken op de bijeenkomst, die georganiseerd en bedacht werd door CDA-raadslid in Hilversum Gerben Voorden, was minister De Jonge. Naast de minister waren ook Ben Hammer (Raad van bestuur van Hilverzorg) en Anita Keita (Versa Welzijn) uitgenodigd om te vertellen over hun visie op de aanpak van eenzaamheid in Hilversum.

Hammer vertelde dat hij uitkeek naar een vurig debat samen met de minister toen de sprekers aan de bezoekers werden voorgesteld. De minister reageerde daar later op: “Misschien is het zo dat als je een tijdje dit werk doet (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport red.) dat je denkt dat alles met een debat kan worden opgelost, dat is toch vaak zo”, vroeg hij aan het publiek die het daar in grote getale niet mee eens was, “Als er een debat op televisie is, dan zijn er daarna toch ook heel veel problemen opgelost?” vraagt hij opnieuw richting het nee-schuddende publiek, “Of ervaren jullie dat anders?”, waar het publiek luid “Ja!” op antwoordt, “Ja, ikzelf ook wel hoor, maar vertel het niet door”, geeft de minister na het zien van de reacties van het publiek toe.

Minister De Jonge legt de verantwoordelijkheid voor de aanpak van eenzaamheid in het midden: “Als overheid alleen kunnen wij er weinig aan doen, maar dat wil niet zeggen dat je bij voorbaat al de handdoek in de ring moet gooien. Want als de helft van de ouderen in de samenleving zich eenzaam voelt moet je aan de slag samen met iedereen, dus ook met de overheid’’, vindt de minister. Over de manier van aanpak had Hugo de Jonge een concreet voorstel: “De overheid kan per gemeente alle partijen die nodig zijn om de eenzaamheid te doorbreken bij elkaar krijgen om een coalitie te smeden. Supermarkten kunnen bijvoorbeeld hun medewerkers trainen om signalen van eenzaamheid te kunnen zien. Ook kunnen deze supermarkten met elkaar een buurtlunch organiseren’’, luidt zijn idee.

Kritische bewoner Dedé Simons (30 jaar, CDA-lid) was niet te spreken. “In het onderzoek valt op dat mensen het meest eenzaam zijn tijdens kerst. Op dit soort dagen zijn de wijkcentra gesloten’’, stelde ze een kritische noot in de volle zaal. Gert, van het wijkcentra in Hilversum, antwoordde: “Omdat vrijwilligers ook hun eigen familie hebben is dat lastig op te lossen’’, aldus de mede-bezoeker. Het bleef een onopgelost vraagstuk op de bijeenkomst.