Afgelopen gemeenteraad heeft het CDA een motie op de Wmo-Welzijn agenda ingediend voor een beter vrijwilligers beleid. Het CDA verzoekt het college een lokaal beleid op te stellen. Dit beleid vraagt om vrijwilligers waarmee de stijgende vraag naar zorg door de vergrijzing kan worden opgevangen.

De agenda Wmo-Welzijn wil basisvoorziening per wijk realiseren en niet meer per doelgroep kijken naar wat nodig is als basisvoorziening. Ze willen per wijk kijken naar wat de behoeftes zijn omtrent bepaalde voorzieningen, die sociale basis infrastructuur. Het doel is om zoveel mogelijk mensen uit de wijk samen te laten werken met vrijwilligers om aan de vraag naar deze voorzieningen te voldoen. Ook een betere sociale basis infrastructuur is iets waar ze naar streven in de agenda.

Op de WMo-Welzijn agenda staat dat er in de komende jaren een betere communicatie zal moeten plaatsvinden over het aanbod van vrijwilligerswerk. Veel mensen die vrijwilligerswerk willen doen weten vaak niet waar ze terecht kunnen. De agenda wil inwoners uit de wijk, organisaties en professionals verbinden zodat ze elkaar leren kennen en hun kennis met elkaar kunnen delen. Van zorg voor de mensen naar het welzijn van de bewoners. Niet alleen de zorg voor de mensen wordt meegenomen in deze agenda, het welzijn van de mensen staat voorop. GroenLinks is een grote voorstander van de ontwikkeling welzijn voor de mensen in de wijken.“We moeten van zorg naar welzijn gaan. Het gaat om het verstevigen van de sociale basis van mensen die het moeilijker hebben. Ook moet er een betere sociale basis infrastructuur komen en een sterk vrijwilligersbeleid”, Arie Poel, GroenLinks.

CDA-voorzitter Gerben van Voorden vindt dat er verbeteringen moeten komen in de agenda. In de motie werd besproken dat vrijwilligerswerk mensen activeert als opstap naar betaald werk. Organisaties die met vrijwilligers werken zouden beter begeleid en ondersteund worden.“Wij als CDA willen het vanavond hebben over wat er ontbreekt in deze nota. Vrijwilligerswerk is erg belangrijk en cruciaal voor onze samenleving. Wij als het CDA willen een goed beleid waar we de ambities van de organisaties samenbrengen.”

D66 stemt in met de motie maar heeft ook een punt van kritiek “We herkennen en erkennen ons in de plannen en motie van de wethouder. Waar wij ons nog niet in vinden is dat het begrip sociale basis infrastructuur verschillende betekenissen met zich meebrengt. De sociale infrastructuur is de drager en de basis in een wijk of buurt. Dit zijn de basisbelangen van wat mensen nodig hebben in de wijk hier moeten wij een duidelijke betekenis aan geven. Het moet duidelijk op papier staan wat sociale basis infrastructuur is en wat dat met zich mee brengt. Een goede definitie van de basis sociale infrastructuur is bepalend voor de verbeteringen die wij moeten maken”, Marianne van Vliet D66.