Tijdens de laatste gemeenteraad heeft het CDA een motie ingediend op de WMO-welzijn agenda voor een beter vrijwilligersbeleid binnen Hilversum. Het CDA verzoekt het college een lokaal beleid op te stellen. Dit beleid vraagt om vrijwilligers waarmee de stijgende vraag naar zorg in de gemeente door de vergrijzing kan worden opgevangen.

Op de WMO-welzijn agenda wordt het vrijwilligersbeleid besproken en dus ook de mogelijke verbeteringen die hierin gemaakt kunnen worden. In de agendapunten staat bijvoorbeeld dat er in de komende jaren een betere communicatie zal moeten plaatsvinden over het aanbod van vrijwilligerswerk. Veel mensen die vrijwilligerswerk willen doen weten vaak niet waar ze terecht kunnen. De agenda wil inwoners uit de Hilversumse wijken, organisaties en professionals verbinden zodat ze met elkaar hun kennis kunnen delen en van elkaar kunnen leren.

CDA-voorzitter Gerben van Voorden, wil verbeteringen zien in de agenda. “Vrijwilligerswerk activeert als opstap naar betaald werk. De organisaties die met vrijwilligers werken, moeten beter begeleid en ondersteund worden. Vrijwilligerswerk is erg belangrijk en cruciaal voor onze samenleving. Wij als het CDA willen een goed beleid waar we de ambities van de organisaties samenbrengen.”

De agenda WMO-welzijn wil basisvoorziening per wijk realiseren. Ze willen per wijk kijken naar wat de behoeftes zijn omtrent bepaalde voorzieningen. Het doel is om zoveel mogelijk mensen uit de wijk samen te laten werken met vrijwilligers om aan de vraag naar deze voorzieningen te voldoen.