HILVERSUM – Mevrouw Potters-Blijdorp en dr. Plomp zijn tijdens de raadvergadering van afgelopen woensdag benoemd en beëdigd. Gerdien Potters-Blijdorp is benoemd als commissielid voor de fractie van de ChristenUnie en Marijn Plomp als lid van de rekenkamer Hilversum.

Per fractie kunnen er vier commissieleden worden benoemd, volgens de Verordening op de fractieondersteuning 2010. Deze commissieleden mogen in de raadscommissie het woord voeren namens hun fractie. De andere drie commissieleden van de ChristenUnie zijn Van Bladel, Nanninga en Poutsma.

De benoeming en beëdiging van Mevrouw G.H.W. Potters-Blijdorp stond als punt vier op de agenda van de raadsvergadering. De mensen in de raadszaal gingen staan en Potters-Blijdorp werd door burgemeester Broertjes naar voren gevraagd. ‘Het besluit nemen wij nu om mevrouw Potters-Blijdorp te instaleren als commissielid van de ChristenUnie.’ Alle raadsleden gingen akkoord met het voorstel.

Vervolgens begon de beëdiging. De eed werd afgelegd en Potters-Blijdorp eindigde met ‘zo waarlijk helpe mij God almachtig’.

Het nieuwe commissielid schudde de hand met de burgemeester die haar veel succes toewenste. Na een applaus grapte Broertjes: ‘dan krijgt u nu bloemen van mijn lieftallige assistent, ook wel Griffier genoemd buiten deze raad.’

Agenda punt vijf volgde. ‘Dan blijven we even staan denk ik’, vertelde Broertjes, ‘want dan gaan we benoemen en beëdigen de heer dr. M.G.A. Marijn Plomp.’

Aan het eind van het jaar 2018 is er ontslag verleend aan mevrouw mr. dr. M.C.D. Embregts als lid van de rekenkamer Hilversum. Omdat de werkzaamheden in de rekenkamer door moesten blijven gaan, heeft het presidium besloten deze openstaande vacature in te vullen. Na een uitgezette vacature en een advertentietekst op de gemeentepagina van de Gooi- en Eembode, waren er in totaal 46 reacties binnengekomen. Na twee gespreksrondes raadde de rekenkamer Plomp aan als lid van de Rekenkamer Hilversum.

Het voorgestelde besluit luidde om de heer dr. M.G.A. Marijn Plomp te benoemen tot lid van de rekenkamer Hilversum. Dit besluit gaat in vanaf 1 april voor een periode van zes jaar.

In de raadszaal stemde de raad in met het voorgestelde besluit. Plomp werd gevraagd om naar voren te komen en ook hij legde de eed af. Achteraf schudde hij de hand met Broertjes die hem feliciteerde ‘dat is duidelijke taal, van harte gefeliciteerd.’ De burgemeester sloot punt vijf van de raadsvergadering af ‘veel succes en dan mogen we weer gaan zitten.’