Op de Goudenregenschool in Hilversum Kerkelanden is sinds deze week een Kinderraad geïnstalleerd. Samar, Imran, Toon, Ali en Nordin uit de groepen 4 tot en met 8 vertegenwoordigen daar hun eigen groep. In de Kinderraad leren de leerlingen vergaderen, omgaan met democratie en het maken van veranderingen in hun directe omgeving.

“De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt bij hen en daar vervolgens met elkaar over te praten. We praten met de kinderen in plaats van over de kinderen. Ook ouders zijn zeer positief,” volgens directeur Nick Homan, die zelf erg enthousiast is over de nieuwe Kinderraad. “Op deze manier leren de kinderen zelfstandig denken, opkomen voor hun eigen mening, rechten en belangen én uiten wat er in hen omgaat. Ook leren ze te bemiddelen, leiding te geven, notuleren en samenwerken en de verantwoordelijkheid dragen.”

Een Kinderraad is een groep kinderen die meedenkt over allerlei dingen die te maken hebben met hun school. De kinderen in de Kinderraad zijn na een verkiezingsperiode door hun eigen klas gekozen en vertegenwoordigen zo hun eigen groep. Ze mogen namens alle leerlingen meedenken en meebeslissen over de school én mogen activiteiten organiseren. Ook mogen ze zelf plannen bedenken en uitvoeren. Zo mogen de vertegenwoordigers meedenken over de aanschaf van een nieuwe lesmethode of meepraten over de herinrichting van het schoolplein. “Kinderen hebben vaak een originele en frisse kijk op zaken. Dat is goed voor het onderwijs en zorgt voor ‘vernieuwende’ ideeën en initiatieven”, aldus Homan.