HILVERSUM - GroenLinks gaat op 3 juni in Heelo samen met politici, bewoners en maatschappelijke organisaties in debat over de nieuwe plannen van het minimabeleid in Hilversum. Er bestaat binnen GroenLinks al langer onvrede over het beleid rond de laagste-inkomensgroep.

In Hilversum leeft 10 procent van een laag inkomen, dat percentage ligt hoger dan de buurgemeenten Bussum (8,5 procent), Naarden (6,8 procent) en Huizen (8,1 procent).
‘GroenLinks vindt het percentage van 10 procent veel te hoog en wil hier graag verandering in brengen. Het verschil met omliggende gemeente is echter niet alleen door beleid te verklaren. Ook zaken als bevolkingssamenstelling spelen hier een rol in.Dit is dus geen directe aanleiding voor het nieuwe beleid.Natuurlijk moeten we altijd kijken hoe andere gemeenten
deze zaken aanpakken en hopelijk kunnen we hier dingen van leren’, vertelt fractielid Arie Poels van GroenLinks.

Het huidige beleid
Het huidige minimabeleid is sinds 2013 gestart onder de naam: ‘Kansen creëren, kansen pakken’. Dit beleid richt zich op één doelgroep, namelijk mensen met een laag inkomen. Het uitgangspunt van het minimabeleid is erop gericht dat mensen makkelijker kunnen deelnemen aan de samenleving en dat onvermijdbare en noodzakelijke bijzondere kosten worden vergoed. Toch bereikt het huidige beleid volgens GroenLinks te weinig mensen die deze ondersteuning nodig hebben. ‘De mensen die wel worden bereikt, biedt het beleid niet in alle gevallen de ondersteuning die ze nodig hebben. Het is vooral belangrijk dat de gemeente flexibeler wordt in de ondersteuning die ze bieden. Nu wordt er nog te vaak gekeken waar mensen volgens de regels recht op hebben en niet wat mensen nou echt nodig hebben. Zo zijn er voorbeelden van mensen die volgens de regels netjes een koelkast en een fiets kregen die ze niet echt nodig hadden, maar voor hulp met de financiële administratie die ze wel echt nodig hadden, was geen ruimte.’

Debatavond
GroenLinks Hilversum organiseert 3 juni in Heelo een debat over de plannen voor een nieuw minimabeleid in Hilversum. Onderdeel van deze plannen is de Hilversumpas, een stadspas die op 1 juli 2020 wordt gelanceerd. Fractievoorzitter Marleen Remmers zal om 19.30 uur de avond openen. Verder zullen Jan Boonstra, eigenaar van ervaringsbedrijf Heelo, GroenLinks Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema en Marc Boland en Douwe Veenstra van Stadspas Amsterdam aanwezig zijn tijdens het debat.Er wordt gedebatteerd over de vragen: Worden de juiste Hilversummers bereikt met het nieuwe minimabeleid? Is de stadspas een antwoord op de noden die er zijn? En hoe werkt de stadspas in bijvoorbeeld Amsterdam? 

Hilversumpas
De stadspas is een initiatief dat al geruime tijd in Amsterdam bestaat en daar inmiddels zijn waarde heeft bewezen. De Hilversumpas is hierop gebaseerd. ‘Het is een kortingskaart of betaalpas, waarmee inwoners van Hilversum met een minimuminkomen producten of diensten kunnen betalen of korting kunnen krijgen op aankopen.

De Hilversumpas moet het minimabeleid klantvriendelijker gaan maken, mensen hoeven niet langer zelf uit te zoeken van welke regelingen ze gebruik kunnen maken: alle regelingen die voor hen gelden, worden op de stadspas gezet.’

‘Laten we simpel beginnen en samen met de Cliëntenraad Sociale Zaken de eerste stappen zetten naar een Hilversumpas. En laten we vooral het doel van het minimabeleid niet uit het oog verliezen: mensen met een laag inkomen zoveel mogelijk mee te laten doen met en binnen onze maatschappij.’