HILVERSUM – “De wereld om ons heen verandert, een website moet dus van tijd tot tijd veranderen,” aldus Laura Kort, adviseur onlinecommunicatie van de Gemeente Hilversum. De nieuwe site gaat op 2 januari online, maar vanaf 21 november kunt u de testsite al bekijken.

Volgens Kort was de oude site erg aanbodgericht en is de nieuwe site meer vraaggericht, ”we hebben samengewerkt met burgers om een site te maken die voor iedereen naar wens is” vertelt Kort. Collega’s van verschillende afdelingen hebben meegedacht en introduceés meegenomen van jong en oud, mensen met beperkingen (in verband met de toegankelijkheid) en ondernemers. Deze groep inwoners is een goede afspiegeling van de Hilversumse samenleving. De blauwdruk van de vernieuwde website is naar aanleiding van statistieken en wensen van inwoners en ondernemers opgesteld. Ook is de nieuwe website beter te bekijken op mobiele apparaten. De reacties zijn tot nu toe positief, de burgers vinden de site overzichtelijker en ze vinden het fijn dat de zoekfunctie is verbeterd.

U kunt de toekomstige nieuwe site alvast bewonderen op: http://www.hilversum.nl/testnieuwewebsite