Het CDA bracht laatst een persbericht uit waarin stond dat ze woningen met voorrang beschikbaar wil stellen voor zorgverleners, politie- en brandweerpersoneel en leraren. Olaf Streutker, fractievoorzitter van het CDA: ‘’Het is bijna onmogelijk geworden om bijvoorbeeld als leraar een geschikt huis te vinden. Hetzelfde geldt voor mensen in de zorg, politie en brandweer. Het CDA ziet als mogelijke oplossing woningen met voorrang beschikbaar stellen voor onderwijs- en zorgprofessionals en hulpverleners. Dit is een maatregel die al eerder in Amsterdam en Rotterdam succesvol is gelanceerd.’’

De krapte op de woningmarkt zorgt voor een prijstoename, vooral in het lagere segment. Dat heeft mede te maken met de verlaging van de LTV-ratio:  loan-to-value ratio. Dat betekent dat de kosten koper niet meer worden meegefinancierd. Daardoor is het nog moeilijker een huis te kunnen betalen. ‘’Kopers moeten een bedrag van ongeveer 25.000 euro aan eigen geld inbrengen. Voor pas afgestudeerden met een studieschuld of voor de leraren, politieagenten of verpleegkundigen, is dat niet op te brengen,’’ aldus Olaf Streutker. 

Woningcorporaties zijn verplicht tachtig procent van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen tot 38.035 euro. Voor samenwonenden is het salaris van de betreffende beroepen al snel te hoog om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Streutker: ‘’Het probleem is dat deze beroepen precies op de grens zitten. Als het om sociale huurwoning gaat, kunnen wij alleen starters die beneden de salarisgrens zitten helpen. In die zin willen we ook kijken naar de groep die net daarboven zit: de middeldure huur. Die woningen zijn er gewoon niet en dat bemoeilijkt het, om hier in Hilversum te komen werken en wonen.”

Inge Huiskers, beleidsadviseur wonen van de gemeente Hilversum, maakt zich zorgen aangezien er al een krapte heerst op de woningmarkt. ‘’Het is de vraag of er genoeg huizen over zullen blijven voor anderen met een niet-maatschappelijk beroep.’’ Streutker reageert: ‘’Het zou natuurlijk niet het geval moeten zijn dat alle woningen met voorrang toegewezen worden. We kennen nu ook al een urgentieregeling. Het is een evenwicht dat we moeten bewaken waarbij in ieder geval een deel van de woningen beschikbaar is.’’

Een soortgelijk plan werd eerder deze zomer gelanceerd in Amsterdam. ‘’In Amsterdam bieden we voorrang op tijdelijke sociale huurwoningen. Dat loopt nog geen storm,’’ aldus Laurens Ivens, wethouder Amsterdam. Olaf Streutker reageert hier op: ‘’Het gaat niet om het verschil tussen eerder en nu. Het plan is echt bedoeld als redmiddel om mensen over de streep te trekken, die anders niet naar Hilversum zouden komen. De drempel moet lager worden voor zorgverleners en leraren om te kunnen werken in je eigen woonplaats. Al trek je tien mensen over de streep, we hebben hiermee een extra middel om te voorkomen dat vacatures moeilijk worden ingevuld. We hopen het potentieel tekort te verminderen door het gemakkelijker te maken op de woningmarkt.’’

Afdelingsmanager communicatie en woordvoerster van het Tergooi ziekenhuis Wencke Fassbender vindt het een sympathieke gedachte, maar denkt niet dat er een dergelijk probleem is. Het ziekenhuis ligt erg centraal en daarom is het niet een pré om in Hilversum te wonen. ‘’Ook kunnen wij tot op het heden nog redelijk goed vacatures invullen.’’ Streutker antwoordt daarop: ‘’De vraag is hoe groot het probleem echt is. Wij willen voorkomen dat het een probleem wordt. Nu lijkt het goed te gaan en we willen er voor zorgen dat dat ook zo blijft. Zo voorkomen we dat we achter de feiten aan gaan lopen.’’

Het CDA lanceerde een meldpunt via www.goedvoorhilversum.nl waar wordt gevraagd naar de mening van leraren, verpleegkundigen, politieagenten en brandweerlieden. Wanneer blijkt dat onder deze groep de behoefte naar huisvesting inderdaad groot is, dient het CDA een motie in die ervoor moet zorgen dat onderwijzers, zorgprofessionals en hulpverleners voorrang kunnen krijgen bij het zoeken naar een huis. ”Het CDA doet een dringend beroep op het college om het maximaal mogelijke te doen om werken in het onderwijs, de zorg of dienstverlening zo aantrekkelijk mogelijk te maken,” aldus Streutker.