De stuurgroep van buurthuis de Lelie maakt zich zorgen om de plannen van de gemeente voor de wederopbouw van het nieuwe buurthuis. In maart 2017 brandde het buurthuis af. Wethouder Arno Scheepers zag hier de mogelijkheid een compleet nieuw buurthuis te bouwen, maar dan als onderdeel van een multifunctioneel centrum.

Het buurthuis zou, wat betreft de gemeente, een gebouw worden dat kan dienen als een multifunctionele accommodatie (MFA). Het zou een buurthuis, school en kinderopvang in één moeten worden. Op deze manier zou het een bijdrage leveren aan het bruisende centrum van Hilversum.

Stichting Buurtpost Zuid, de vertegenwoordiging van de buurtbewoners, is bang dat de Lelie naar de achtergrond verdwijnt wanneer het een samenwerking aangaat met verschillende organisaties.
‘’Een school en kinderopvang zijn over het algemeen private terwijl ons buurthuis meer een openlijk karakter heeft, deze identiteit willen wij behouden’’, aldus Jacqueline van Oostveen, voorzitter van Buurtpost Zuid. Echter, Buurtpost Zuid voelt zich niet gehoord door de gemeente. 

Kristel Klomp, woordvoerster van Arno Scheepers en bestuur communicatieadviseur reageert hierop: “We vinden het jammer dat niet iedereen een multifunctioneel gebouw een goed idee vindt. Hier hebben we begrip voor. Wij begrijpen dat veel bewoners graag de ‘oude’ Lelie in zijn glorie willen terugzien. Maar we zijn ervan overtuigd dat in de nieuwe accommodatie een mooi, persoonlijk en herkenbaar buurthuis gerealiseerd kan worden. Hierin willen we graag samen met de buurt optrekken.”

Het definitieve plan zal in december aan de gemeenteraad worden voorgelegd.