HILVERSUM – De gemeenteraad heeft op 14 december de visie en het programma van eisen voor het stationsgebied vastgesteld. Hiermee kan de uitwerking van de plannen verdergaan. In de bijeenkomst van Hart voor Hilversum, voorafgaand aan de participatiebijeenkomsten, bleek al snel dat de inwoners met veel vragen zitten.

Wijkcentrum De Geus loopt vol met betrokken inwoners. Iedereen zoekt een plek of gaat achterin staan. Ondertussen opent raadslid Jerry Braaksma van Hart voor Hilversum de bijeenkomst met een korte inleiding van wat er vanavond allemaal besproken zal worden. Wethouders Floris Voorink, Wimar Jeager en betrokken ambtenaren zijn aanwezig om de inwoners uitleg te geven over de gemaakte plannen. Middels een filmpje wordt er aan de inwoners getoond hoe het er uiteindelijk uit gaat zien als de plannen worden doorgevoerd. Braaksma geeft een toelichting op het filmpje en legt uit dat het vanavond vooral om de verkeerssituatie zal gaan. Het gaat hierbij om het verkeer rondom het station: de Schapenkamp, Stationsstraat, Koninginneweg en de spoorwegovergang.

Wethouder Voorink neemt de microfoon over en bedankt iedereen voor de aanwezigheid. Hij praat over het stationsplein van vroeger en nu. Voorink zegt dat het wel vaker in Hilversum voorkomt dat een plan achteraf niet zo goed heeft uitgepakt. Hij grapt over de aankoop van het GAK-gebouw, een nieuw stukje gemeentelijk vastgoed. “Ik mag jullie feliciteren, jullie zijn sinds eind december allemaal mede-eigenaar van het GAK-gebouw. Dat is precies wat u wilde hebben voor kerst.” De mensen lachen en hebben niet veel aan te merken op de plannen voor het plein.

Voorink laat weten dat de plannen al veel vaker zijn besproken in meerdere coalities en dat zij van mening zijn dat de Schapenkamp tweerichtingsverkeer moet worden. Het idee is om geen individuele problemen aan te pakken, maar een integraal plan te maken. Voorink zegt dat dit betekent dat alle problemen, van de Beatrixtunnel tot aan de kleine spoorbomen worden aangepakt. Dit is een project dat lang gaat duren en waarvan we de komende jaren met zijn allen in moeten geloven. Een oudere man uit het publiek roept cynisch: “Net zo lang als de markt?”

Voorink begint over het verkeer en de mensen zitten nu wat aandachtiger te luisteren. Hij zegt dat het verkeer om de markt heen zal moeten gaan. Direct volgt een opmerking uit het publiek: “Óf er onderdoor”. Voorink reageert dat de ruimte daar te krap voor is. De man geeft aan het niet met Voorink eens te zijn.

Mensen knikken en het valt meteen op dat het verkeer een groot probleem is waar velen mee zitten en nog veel onduidelijkheid over is. Een vrouw vraagt wat het nut is van het tweerichtingsverkeer is en via welke straat dat dan moet gaan.

Voorink laat weten dat het tweerichtingsverkeer wordt zodat mensen geen heel rondje Hilversum hoeven te doen om de stad uit te kunnen. Direct komen er meer vragen uit het publiek, maar Voorink wil eerst verder met zijn verhaal. Het is nog wat rumoerig in de zaal. De opmerkingen en vragen blijven komen.

Een vrouw merkt op dat het probleem alleen maar groter wordt als er tweerichtingsverkeer gaat komen. Voorink bevestigt dit en zegt dat mensen iets eerder naar links moeten, vóór de kleine spoorbomen. De zaal lacht van onbegrip.

Karin Walters van Hart voor Hilversum neemt de microfoon over. Ze legt uit wat de plannen zijn en wat Hart voor Hilversum hiervan vindt. Er zijn onderzoeken gedaan naar de opties voor het verkeer. Ze legt uit wat er gaat veranderen bij de verschillende opties. Walters vertelt over een statisch verkeersmodel. Een van de ambtenaren grijpt in omdat ze het onjuist uitlegt. Het lijkt erop dat Walters toch niet zo goed op de hoogte is van de plannen. Ze legt uit over de route van het verkeer, maar aan de wethouders en ambtenaren te zien doet ze dit niet juist. Ze schudden het hoofd en leggen uit hoe het wel gaat. Het is steeds rumoerig en vragen en opmerkingen blijven komen.

Floris Voorink neemt het weer over om meer toelichting te geven. Veel mensen snappen de keuzes niet. Een man vraagt zich af waarom hij bij het marktterrein om naar rechts te gaan, eerst een bocht naar links moet nemen om er vervolgens helemaal omheen te gaan en dan pas naar rechts kan. Het publiek geeft applaus. De mensen stellen veel vragen en er blijkt heel veel onbegrip te zijn voor de gemaakte keuzes en de toekomstplannen. Een man zegt na een aantal opmerkingen: “Als ik het kan verzinnen, dan kunnen jullie dat toch ook?”

Veel mensen grijpen de kans om hun zegje te doen
Cas Smit

De laatste opmerking komt van een vrouw die zegt dat er nooit wat van de plannen terecht komt. “Er waren plannen voor een stationsplein met horeca en winkels waar niks van is gekomen. Wat gaan we nu doen? Horeca en winkels naar het plein brengen. Al die miljoenen zijn aan niks uitgegeven.” Voorink reageert hierop dat we moeten blijven geloven in de plannen en dat we in een van de mooiste stukjes van Nederland wonen, waarmee het publiek het lachend oneens is. De mensen worden nogmaals gevraagd om vooral op 12 januari hun verhaal te komen doen.