HILVERSUM - De ondernemersvereniging Hilversum Zuid West heeft op bedrijventerreinen in Hilversum nieuwe camera’s laten zetten om de veiligheid te vergroten. Het gaat om de terreinen Havenkwartier, Kerkelanden en Zeverijnstraat. Deze zijn nu voorzien van camerabewaking van Tele Connect videosystemen.

Het doel van de ondernemingsvereniging is dat iedereen die op de bedrijventerreinen komt zich veilig voelt. De vereniging wil geen ongenodigde gasten op de bedrijventerreinen. De camera’s zijn voorzien van kentekenherkenning. Deze kentekenherkenning zorgt ervoor dat er snel te zien is of een auto gestolen is. Als dit het geval is krijgt de politie direct een melding, zij kunnen vervolgens de omgeving afsluiten. Ook is ervoor gezorgd dat de camera’s duurzaam zijn. Er zijn zonnepanelen aangeschaft om de camera’s van elektriciteit te voorzien.

“Alles is afgedekt via de AVG wetgeving. De wet van algemene verordening gegevensbeschermings, ook wel bekend als de privacywetgeving. Als er een incident plaatsvindt waar de politie verder onderzoek naar wil doen, dan kunnen zij de beelden bekijken als de ondernemer aangifte heeft gedaan. De politie belt dan met de ondernemersvereniging en één van de aangewezen personen van de ondernemersvereniging gaat dan mee om de beelden veilig te stellen voor de politie. Als de beelden niet van belang zijn worden ze automatisch na 28 dagen overschreven”, aldus René Hoven, voorzitter van de ondernemersvereniging.

De ondernemers betalen mee aan het stadsfonds. Dit is een fonds dat de ondernemersverenigingen samen met de gemeente hebben opgestart, hierin stoppen zij een deel van de onroerendezaakbelasting van bedrijfspanden. Ze hebben er in totaal drie jaar over gedaan om het bedrag voor de camera’s bij elkaar te krijgen. “Het is van de ondernemers, voor de ondernemers gerealiseerd en we willen het door de ondernemers laten uitvoeren die op de bedrijventerreinen hun werk doen”, legt Hoven uit.

In juni 2014 heeft de ondernemingsvereniging al contact gehad met Tele Connect videosystemen. Er is met de toenmalige directeur gesproken over de plannen op het bedrijventerrein. Door de kosten van het traject kwam het echter nog niet van de grond. Aan het begin van dit jaar is de ondernemersvereniging opnieuw met Tele Connect videosystemen rond de tafel gaan zitten. Hier hebben zij gesproken over de kosten en kwaliteit van de camera’s. Doordat het geld er nu was konden ze het plan eindelijk uitvoeren.