De leraren gaan eind januari weer staken, ook in Hilversum. Volgens onderwijsbond AOB is er een ware onderwijscrisis gaande en moet er nu verandering komen vanuit het kabinet. Na de stakingen resulteerde in dat het onderwijs een stijging van de lonen met 4,5% vanaf 1 januari 2020 zou komen. Maar het lerarentekort blijft aanhouden. Veel leerlingen hebben geen leraar voor de klas en een invaller wordt pas maanden later gevonden.

Het lerarentekort blijft stijgen, dit heeft directe gevolgen heeft voor het onderwijs. Voor de kwetsbare groep kinderen van het speciaal onderwijs die veel extra’s nodig hebben missen dit door te weinig leraren voor de klas. Daarom staakt Het Mozaïek speciaal onderwijs voor een structurele verandering in het onderwijs.” Wij als school zijn allebei de dagen dicht met de tweedaagse staking. De meeste leraren gaan staken en dat is hun goed recht. Wij overleggen bij stakingen als team of we meedoen en of we het eens zijn met reden van de staking. Deze staking doen wij dus mee. Het probleem is zorgwekkend groot en het tekort aan leraren blijft stijgen. Op school was er een leraar die in oktober stopte met lesgeven en pas maanden later is er een vervanging. Tussentijds zijn we gedwongen dit gat te vullen en dat betekent dat leraren moeten overwerken. Ik ben het niet eens met de oplossing die de overheid ons geeft voor het lerarentekort. De eisen van het Pabo de lerarenopleiding, bijvoorbeeld verlagen zie ik niet als oplossing. Zo wordt de kwaliteit van het onderwijs alleen maar lager en gaan de kinderen achterlopen. Deze oplossing zou alleen voor een ander probleem zorgen in mijn ogen. “, aldus Louise Plasma schoolhoofd Het Mozaïek in Hilversum.

In Nederland gaan meer 3400 scholen staken tijdens de tweedaagse staking. In Hilversum zijn het bijna 20. De leerlingen betrekken bij de stakingen vind Louise Plasma belangrijk:” Wij betrekken de leerlingen zoveel mogelijk bij de stakingen. Ik vind het belangrijk dat zij weten dat ze niet zomaar een dagje vrij hebben maar dat er een reden voor is. Dit jaar hebben we strips stripverhalen gemaakt met de leerlingen waar we de stakingen behandelen op een manier zodat de kinderen het hopelijk begrijpen. Vorige staking hadden we een filmpje gemaakt en zo proberen we de leerlingen te betrekken.”

Niet alleen basisscholen staken, maar er zijn ook middelbare scholen die tegen het lerarentekort aanlopen. Leerlinge Emma Wierink van het Roland Holst College merkt wel dat er steeds meer invallers nodig zijn op haar school.” Ik zie en hoor van mensen van mijn school dat er steeds vaker een invaller is. Veel leraren stoppen en een invaller komt vaak nadat de leerlingen al ver achter lopen door uitval. Het is goed dat leraren staken en twee dagen vrij is ook wel even lekker.”