HILVERSUM – Op de commissievergadering Ruimtelijke Ordening en Wonen van donderdag 13 juni is positief gereageerd op de onderzoeksopdracht Verbinding Oost-West van wethouder Arno Scheepers. De wethouder had de vorige commissievergadering nog niks concreets op tafel liggen, maar wist met behulp van insprekers het vertrouwen van de commissieleden te winnen.

Op de commissievergadering Ruimtelijke Ordening en Wonen van 15 mei zorgde Scheepers voor een hoop teleurstelling. De wethouder had twee maanden de tijd gehad om in gesprek te gaan met de zeven buurtverenigingen uit Oost, maar had tot op de dag nog niks. “Nu zitten we hier voor Jan met de korte achternaam”, zegt SP’er Pierre van Rooden over het feit dat Scheepers nog niet was begonnen aan de onderzoeksopdracht. Henk Blok van Hilversums Belang liet daarentegen weten dat hij de wethouder tot 12 juni gaf om zijn zaakjes op orde te hebben. Scheepers heeft dit vertrouwen terug gewonnen door op 13 juni de commissieleden te laten weten dat de zaken weer op orde zijn.

Inspreker Ruud van der Woude namens de zeven buurtverenigingen in Oost laat weten dat zij op 5 juni een goed en constructief gesprek met wethouder Scheepers en de projectleider van de gemeente Erik Heerschop hebben gehad. Van der Woude vertelt ook dat in dit gesprek, op alle punten ten aanzien van het onafhankelijke onderzoek, overeenstemming is bereikt. “De selectie van het bureau dat het onderzoek gaat uitvoeren zal gedaan worden door twee vertegenwoordigers uit de gemeente en twee vertegenwoordigers vanuit de zeven buurten. Ter waarborging van de kwaliteit is er voor gekozen om eenmaal eind juni op basis van de eerste resultaten en eenmaal eind juli op basis van het conceptrapport, het bureau Spoorbouwmeester te vragen deze toetsing uit te voeren. Tenslotte zal dat bureau ook gevraagd worden om een toets te doen ten aanzien van het dooplopen proces. Deze toets zal plaatsvinden bij het opleveren van het conceptrapport en bij de oplevering van het finalerapport.” Van der Woude zegt dat hij namens de zeven buurten positief is over de samenwerking en geboekte voortgang. Hij hoopt dan ook dat de commissieleden positief zal reageren op wat er in samenwerking met wethouder Scheepers is bereikt.

Wanneer de commissieleden het woord krijgen over de kwestie spreek Olaf Streukter als eerst. Streukter geeft aan dat de positieve woorden van Van der Woude ook hem geruststellen. Streukter vond de brief die afgelopen week hierover werd verstuurd beknopt, maar is opgelucht na het horen over de positieve samenwerking tussen Scheepers en de zeven buurten.  Ten slotte laat Henk Blok zich uit over het onderwerp. Blok, die in de vorige commissievergadering kritisch was over de wethouder, zegt positief te zijn over het feit dat de twee partijen in zo’n korte tijd alles bij elkaar te krijgen en deelt ook wederom zijn complimenten uit.

Tot slot krijgt wethouder Scheepers zelf het woord. “Ik wil graag beginnen met het uitspreken van mijn enorme waardering voor de insprekers en de gesprekspartners. De gesprekken die we de afgelopen tijd hebben gevoerd zijn buitengewoon plezierig geweest. Ik verheug me op het proces dat we de komende tijd ingaan.”