Op dinsdag 10 september is het door Movares afgeronde onderzoek naar de mogelijkheden voor de verbinding tussen Hilversum-Oost en centrum besproken door het college.
In mei werd het stedenbouwkundigplan goedgekeurd. De gemeente Hilversum heeft daarna een organisatie in de hand genomen om te laten onderzoeken hoe er een betere verbinding gerealiseerd kan worden tussen Hilversum-Oost en centrum.

De aanbevelingen die uit het gezamenlijk onderzoek van Movares, een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau, en de buurt vertegenwoordigers naar voren komen, richten zich op het herindelen van verscheidene locaties langs het spoor. Andere aanbevelingen zijn het verder bestuderen van de Kleine Spoorbomen en de doorstroming van het verkeer in heel Hilversum. Nog een ander belangrijk punt uit het onderzoek is de verbinding van de twee stationspleinen. Dit gaat gerealiseerd worden door het verkorten en verbreden van de tunnel tussen de twee stationspleinen, op deze manier moet de tunnel aangenamer worden voor fietsers en wandelaars.

Movares heeft tijdens het onderzoek veel contact gehad met de betrokken buurt vertegenwoordigers uit Hilversum-Oost. De uitkomst van het onderzoek is nu op de website van de gemeente te vinden. 

In oktober wordt de uitkomst besproken in de gemeenteraad. Wanneer de gemeente aan de slag kan met de aanbevelingen uit het rapport zal het ook weer de hulp van buurtvertegenwoordigers inschakelen. Wethouder Arno Scheepers sprak tijdens het college uit erg blij te zijn met de uitstekende samenwerking met de buurtvertegenwoordigers.