Handhaving van lachgas verkoop en gebruik is nog steeds niet goed geregeld in Hilversum. Het recreatief gebruik van lachgas wordt verboden en komt onder de Opiumwet te vallen, dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis bekend gemaakt. In november is in de gemeenteraadsvergadering van Hilversum een motie van de PvdA aangenomen die de burgemeester vraagt om stappen te nemen in het lachgas verbruik in Hilversum. Het college erkent dat er in Hilversum lachgas wordt gebruikt maar vindt dit nog niet problematisch.

“Een lokaal verbod is alleen mogelijk als het ook gehandhaafd wordt. Dat het landelijk verboden gaat worden betekent nog niet dat het niet meer verkrijgbaar is,” geeft Bianca Verweij, SP Hilversum, aan. “Als je nu googelt op ‘lachgas Hilversum’ zie je dat er nog steeds lachgas verkocht wordt, dat is zorgelijk. Ook in horeca tref je nog verkoop van lachgas aan. Dat zou niet meer gebeuren,” aldus Verweij. Het aanbod van lachgas is de afgelopen jaren flink gegroeid. Onderzoek wijst uit dat onder de cafébezoekers ruim een derde het laatste jaar lachgas heeft gebruikt. Het gebruik van lachgas blijft meestal beperkt tot een paar keer per jaar en is het geen onderdeel van een doorsnee café avond. Toch zijn er ook wel zorgen over het aanbod van grote kilo tanks en het positieve en onschuldige imago dat lachgas onder jongeren heeft. Dit meldt de Gooi- en Eembode in een artikel gepubliceerd op 24 januari 2020. 

 Om te beginnen met dat lachgas gebruik het milieu vervuilt. Volgens Milieudefensie staat de uitstoot van een ballon lachgas gelijk aan vijftien kilometer autorijden. Dit hebben ze gebaseerd op een berekening. “Een ballon bevat acht gram. Lachgas is een broeikas, 265 keer zo sterk als CO2, op basis van gewicht. Dit is berekend door Milieu Centraal. Dus een ballon is 8 x 265 = 2.120 2,12 kilogram CO2. Dat is ongeveer evenveel als vrijkomt bij het verbranden van een liter benzine of diesel. Waarmee je (uitgaande van een gemiddelde auto in Nederland) vijftien kilometer kan autorijden.” Over de gezondheidsrisico’s meldt het RIVM volgende: “Bij doorsnee recreatief gebruik van lachgas, met minder dan tien lachgasballonnen per gebeurtenis, maandelijks of minder, worden geen gezondheidseffecten verwacht. Hierbij zijn mogelijke ongelukken door verkeerd gebruik, zoals bevriezing, buiten beschouwing gelaten.” Dit gaat dus om het gangbare gebruik.

Bij gebruik van veel grotere hoeveelheden of met veel grotere regelmaat kunnen neurologische en hematologische effecten optreden door vitamine B12 tekort. Ook meldt het RIVM dat op dit moment het nog niet duidelijk is wat op lange termijn de risico’s kunnen zijn. Tot zo ver nog niet. Dit allemaal vermeldt in het rapport wat het RIVM naar buiten gebracht heeft in augustus 2016. Daarnaast is lachgas gebruik slecht voor het milieu. Milieudefensie heeft aan de bel getrokken vanwege de schadelijkheid van lachgas voor het milieu en klimaat. 

“Voorlichting, lokaal handhaving en afspraken met verkopers is en blijft belangrijk. Wij vinden dat de burgemeester dat moet gaan regelen”, aldus Verweij.  “Jongeren moeten zich ervan bewust worden dat lachgas niet onschadelijk is en gevaarlijk kan zijn.