De gemeente Hilversum heeft nieuwe plannen gemaakt voor de inrichting van het Stationsgebied. Er waren twee mogelijke modellen hiervoor. ‘De Passage’ en ‘De 7 Straatjes’. 'De passage' doelde op een compact Stationsplein waarin de Schapenkamp, de binnenring tussen de Langestraat en de Stationstraat, ‘ondertunneld’ wordt. 'De Zeven Straatjes' kenmerkt zich aan de aaneenschakeling van diverse pleintjes. Het college had uiteindelijk besloten voor het model 'De Zeven Straatjes' maar er kwam heel wat kritiek.

Met de komst van de ‘Zeven Straatjes’ verandert het eenrichtingsverkeer op het treinstation en op de Koninginneweg naar tweerichtingsverkeer.

Volgens de gemeente wordt het verkeer door het eenrichtingsverkeer gedwongen om een heel rondje door het centrum te rijden. Het tweerichtingsverkeer zorgt voor bevordering in de doorstroming en bereikbaarheid.
Maar hierdoor vrezen bewoners nog meer verkeersdrukte bij de kleine spoorboom.

Daarnaast zou wethouder Arno Scheepers van de VVD samen met de bewoners van Hilversum-Oost onderzoek doen naar de verbetering van de verbindingen tussen Hilversum-Oost en het centrum. Maar de bewoners zijn bang dat door het plan van de ‘De Zeven Straatjes’  er een blokkade ontstaat tussen Hilversum-Oost en Hilversum-West.

Bewonersverenigingen uit Hilversum-Oost vragen aan de raadsleden om een ‘pas op de plaats’ te maken. De vereniging plaatsen vorige week voor de ingang van het raadshuis een miniatuurspoorboom. De spoorbom symboliseert de blokkade waar de bewoners voor vrezen tegen aan te lopen.

De bewoners willen dat er eerst een onderzoek wordt gedaan voordat er een besluit wordt genomen.