De Hilversumse Annie M.G. Schmidtschool, een speciale basisonderwijsschool, kampt met een toenemend aantal aanmeldingen. De klassen worden groter dan het schoolbestuur eigenlijk wil. ‘’Zelf kom ik uit het regulier onderwijs. Daar werkten wij in klassen van achttien tot twintig leerlingen. Hier geven wij les in groepen van zestien, wat overigens bijna niet meer mogelijk is. Wat is dan nog het verschil?’’, aldus Annemieke van Weeghel-Luijer, directrice van de Annie M.G. Schmidtschool.

In 2014 werd de Wet passend onderwijs ingevoerd. In deze wet staat vastgesteld dat scholen alle leerlingen, ook degenen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten toelaten. Leraren klaagden over het feit dat ze door ‘speciale gevallen’ niet voldoende aandacht konden geven aan alle leerlingen. Daarom verwijzen de reguliere scholen leerlingen gemakkelijker door. Waardoor er nu tóch een stijging merkbaar is in het aantal leerlingen op het speciaal onderwijs.

Ook de Annie M.G. Schmidtschool kampt met een stijgend aantal leerlingen. ‘’Twee jaar geleden hadden we nog dertien groepen, nu zijn dat er vijftien geworden’’, aldus de directrice. ‘’Het maximum aantal leerlingen dat wij proberen te hanteren per klas is zestien. Ondertussen zijn er al vijf groepen met meer dan zestien leerlingen, omdat het niet anders kan.’’

Voor leraren is het lastig om aan grotere klassen les te geven, omdat de aandacht niet goed kan worden verdeeld. ‘’Alle leerlingen hebben belemmeringen, daarom zitten ze hier. Soms is zestien zelfs al te veel, kun je nagaan als het aantal groter is.’’

Hoe lang de wachtrij is, is afhankelijk van de groep in kwestie. ‘’Wij hebben in totaal vijftien groepen, waarvan vier in de onderbouw, vijf in de middenbouw en zes in de bovenbouw. Op een aantal uitzonderingen na, komen de meeste leerlingen binnen vanaf groep 1 tot en met 5. Voor deze groepen zijn de wachtrijen dan ook het langst’’, aldus Van Weeghel-Luijer. De directrice vertelt dat wachttijden voor deze groepen kunnen oplopen tot één jaar. De school is daarom met regelmaat genoodzaakt ouders en leerlingen teleur te stellen.

‘’Voor de ouders en kinderen is het heel vervelend. Het loopt al een tijdje niet lekker op de huidige school van het kind en ouders willen hier zo snel mogelijk iets aan veranderen. Wij vinden het zelf ook erg teleurstellend dat wij niet iedereen kunnen helpen. Elke dag dat een kind met tegenzin naar school gaat, is een dag te veel.’’