De gemeente Hilversum heeft ook dit jaar weer verschillende maatregelen getroffen om jeugdoverlast tijdens de ramadan tegen te gaan. De gemeente werkt samen met verschillende organisaties zoals: Versa Welzijn, buurtwacht, politie, jeugdboa’s, stichting FitIn en de jongeren zelf. Jorieke van ’t Klooster, communicatieadviseur bij gemeente Hilversum vertelt meer.

Worden er problemen verwacht rondom de ramadan? 

“Doordat jongeren tijdens de ramadan ’s avonds langer op straat blijven, kan er vaker sprake zijn van geluidsoverlast en voelen mensen zich soms, door groepsvorming, onveilig. In het verleden hebben we veel overlast gehad en daarom hebben we in de afgelopen jaren een aanpak ontwikkeld om dit tegen te gaan.”

Wat hield deze aanpak in?

“Het is een pakket aan maatregelen om overlast te voorkomen en overtreders aan te pakken.” In de burgermeersterbrief van vorig jaar, schrijft Pieter Broertjes welke maatregelen er zijn getroffen om de ramadan rustig te laten verlopen. Zo was er een buurtwacht actief. Zij hielden elke nacht hun buurt extra in de gaten door regelmatig te surveilleren.Verder was er goed contact met het bestuur van de moskee. De stewards van de moskee surveilleerde regelmatig en hielpen mee om de buurt veilig te houden en overlast te verkomen. Bijna elke avond was er een gezamenlijke briefing in het politiebureau.

Worden deze maatregelen ook dit jaar weer ingevoerd?

“Ja, we voeren voor een groot deel weer dezelfde maatregelen in. De activiteiten voor jongeren worden wat uitgebreid met wat extra evenementen in de avonduren.”

Welk verschil is er te zien sinds de invoer van deze maatregelen?

“Vorig jaar liet de meerderheid van de jongeren positief gedrag zien. Belangrijke succesfactor van het rustige verloop waren de nachtelijke sportactiviteiten. Deze sportactiviteiten werden door 60 tot 80 jongeren bezocht. De jongeren waren erg positief over de activiteiten en dat droeg in belangrijke mate bij aan het voorkomen van overlast.

Naast al deze positieve ontwikkelingen zijn er ook een aantal jongeren staande gehouden en zijn er diverse persoonlijke gesprekken gevoerd met de overlastgevers, vaak in bijzijn van ouders.

De jeugdoverlast is vorig jaar sterk afgenomen. De politie heeft in 2018 slechts 23 meldingen van jeugdoverlast gekregen. Twee jaar geleden waren dit er nog 34. De klachten gingen met name over geluidsoverlast door hard praten en het gebruik van auto’s en scooters. Er waren er geen brandstichtingen of vernielingen aan bijvoorbeeld bushokjes.”