Eind September stuurde de AOb (Algemene Onderwijsbond) samen met andere bonden een brief aan het kabinet met daarin een ultimatum. De bonden eisten een investering van 423,5 miljoen euro om de problemen in het onderwijs aan te pakken. Voor 21 oktober, 10.00 uur, wilden ze een reactie. Echter hebben ze niets gehoord van het kabinet. Daarom gaan de stakingen op woensdag 6 november door.

Het A.Roland Holst college in Hilversum ondersteunt de doelen van de staking en laat via een nieuwsrubriek op de website weten dat de schoolleiding de doelen van de staking ondersteunt. “Binnen het A. Roland Holst College willen wij graag dat elk kind zich een tien kan voelen. Elk kind verdient het beste onderwijs om het beste van zichzelf te kunnen laten zien. Deze belofte willen wij waarmaken. Daarom verdienen onze leerlingen geweldige leraren, nu en in de toekomst’’, geeft het college aan op hun website. Momenteel inventariseert de school het aantal collega’s die gaan deelnemen aan de staking, maar dat het ongetwijfeld gevolgen zal hebben voor elk kind, is een ding dat zeker is.

Voor het primair onderwijs is 241,5 miljoen euro nodig en voor het voortgezet onderwijs 182 miljoen euro. De bonden hebben de leraren gevraagd om niet naar het Malieveld te gaan zoals bij de vorige staking op 15 maart. Schoolleiders worden verzocht om via social media zoveel mogelijk van zich te laten horen.