Op 2 oktober is het voorlopig stedenbouwkundig plan van herinrichting van het stationsgebied gepresenteerd. Hilversum streeft naar een aantrekkelijker centrum. De gemeente wil met name de verbinding tussen het station en het centrum verbeteren.

De gemeente Hilversum wil het station en centrum met elkaar verbinden omdat hier volgens hen nu geen logische verbinding tussen is. In het voorlopig stedenbouwkundig plan worden een aantal manieren voorgelicht die dit streven kunnen realiseren.

Projectamanager Daniëlle Timmer vertelt dat er, na een hoop overleg, een paar opties over zijn. Het aanleggen van een autotunnel of autoviaduct, het splitsen van het Schapenkamp of het verkeer vóór het station langs laten gaan. Deze mogelijkheden bevorderen de veiligheid en de doorstroming van verkeer van en naar het centrum.

In het project Stationsgebied streeft de gemeente ook naar een aantrekkelijker en economisch sterker centrum. De focus ligt echter op de verbinding naar het centrum. “Het hoofddoel van het project is om een goede verbinding te maken tussen het station en centrum,” aldus Daniëlle Timmer.

In april is er al een voorlopig stedenbouwkundig plan gepresenteerd aan bewoners van Hilversum en de gemeenteraad. Op 2 oktober is toegelicht uit welke factoren het plan bestaat, en op 13 november wordt in de Burgerzaal het definitieve Stedenbouwkundig Plan gepresenteerd. Hierin komt onder andere de uitwerking van een goede doorstroming van het station naar het centrum aan bod. Naar verwachting komt het college in maart 2018 met een officieel bestemmingsplan en de uiteindelijke uitwerkingsplannen.