De opsporing van woonfraude bij sociale huurwoningen is lastig, vooral voor relatief kleinere woningcorporaties. Zo is Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken afhankelijk van meldingen die oplettende buurtgenoten doen over fraudeurs. Volgens Het Gooi en Omstreken wordt ongeveer 5 procent van hun woningbezit onrechtmatig gebruikt. Renske Meijer, Woonconsulent Gooi en Omstreken: “We doen er alles aan om de fraudeurs op te sporen, maar het is vrijwel onmogelijk alle woonfraudeurs in beeld te krijgen.”

Woonfraude is een landelijk probleem en komt regelmatig voor bij sociale huurwoningen. Veel voorkomende gevallen van fraude in de sociale huursector zijn bijvoorbeeld het achter de hand houden van huurhuizen of huizen onderverhuren. “Vooral het tweede is een hot item op dit moment. Dat heeft te maken met een tekort aan sociale huurwoningen en de lange wachtrijen’’, vertelt Meijer. “Het Gooi en Omstreken is zich ervan bewust dat dit ook bij hun huurders voorkomt, maar vaak is het opsporen van fraudeurs een kwestie van een lange adem. Daarom zijn wij erg afhankelijk van tips en vragen wij omwonenden melding te doen als zij vermoeden dat de woning naast hen leeg staat of door andere mensen wordt bewoond.”

Wanneer er een tip binnenkomt start Het Gooi en Omstreken dan direct een onderzoek. Zo’n onderzoek begint met het ondervragen van omstanders en het adres opzoeken in de gemeentelijke basisadministratie. “Wanneer we genoeg bewijs hebben, gaan we in gesprek met de bewoner en krijgt hij de kans zelf zijn huur op te zeggen”, aldus Meijer. Wil de bewoner dit niet, dan start de corporatie een procedure en gaat naar de rechter. De straf voor woonfraude is vaak een schadevergoeding, boete of de gemaakte verdiensten terugvorderen.