Ongeveer 150 mensen per jaar overlijden terwijl ze wachten op een orgaan. Al jaren is er een ernstig gebrek aan donoren en weinig mensen lijken het als een prioriteit te zien. Waarom zijn we niet allemaal verplicht om onze organen af te staan bij overlijden? Onnodig sterven er vrouwen, mannen en kinderen omdat sommigen te egoïstisch of lui zijn en liever hun organen bij overlijden meenemen zodat ze nutteloos kunnen vergaan. Door jouw organen af te staan, schenk je iemand leven, een grotere eer is er toch niet?

In Hilversum is maar 25 procent van de inwoners geregistreerd donor, inclusief donoren met donatiebeperking. Dit laatste houdt in dat mensen een select aantal organen doneren en een gedeelte uitsluit. Meer dan zestig procent van de mensen ‘’vergeten’’ hun keuze door te geven of willen de moeite niet nemen om het in te vullen. Maar voor meer dan duizend mensen is dit hun leven, staan ze op de wachtlijst waar maar geen beweging in lijkt te komen. De grootste groep mensen wacht op een nier, dat zijn meer dan zevenhonderd personen. Sommige van hen moeten dagelijks aan de dialyse omdat er maar geen donornier komt. Op de tweede plaats wachten veel mensen op een long, er staan zo een 185 personen op de wachtlijst en de wachtlijsten voor een lever of hart zijn daarna de grootste met beide zo een 120 mensen op de lijst. In 2018 was het aantal mensen dat geen toestemming geeft voor orgaandonatie, 13 procent in Hilversum. Een veelvoorkomende reden om geen donor te worden is religie. Echter, binnen de meeste godsdiensten of levensovertuigingen is orgaandonatie toegestaan en past het zelfs goed.

Onnodig leed voor chronisch zieke mensen en hun omgeving door een dringend tekort aan organen. Organen die er gewoon zijn maar niet gebruikt mogen worden omdat het gros van de mensen geen keuze doorgeeft. Er zijn ouders die hierdoor hun kind moeten missen of kinderen die één van hun ouders op jonge leeftijd verliezen. Als het je eigen kind zou zijn of een familielid, dan zou je zo een orgaan afstaan wanneer dat mogelijk zou zijn. Alleen omdat het een ‘’ver van je bed show’’ is, vul je voor het gemak geen keuze in. Terwijl het een kleine moeite is en een ontzettend groot gebaar. Je kunt er levens mee redden.

Eindelijk zetten we als land een stap in de goede richting, iedereen vanaf 18 jaar die ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente komt op 1 juli 2020 in het Donorregister. Wanneer je geen keuze invult dan sta jij erin als ‘’geen bezwaar tegen orgaandonatie’’. Voor je nabestaanden is het fijner als jij je keuze gewoon vastlegt zodat zij weten wat jij had gewild. Dus neem even de tijd om je te verdiepen en een keuze in te vullen. Door de wijziging in de wet neemt de zestig procent van de niet-keuzes hopelijk af en zorgt het voor veel nieuwe donoren. Wat denk jij dat er gaat gebeuren na deze verandering?