Het Marktplein is met slecht weer overvol en bewoners zijn er klaar mee. Bewoners zijn bang dat als komend jaar de parkeergarage aan het Noordse Bosje ook nog dicht gaat het marktplein overvol wordt. Ook vinden zij de andere parkeergarages onduidelijk aangegeven. Hierover heeft D66 plannen om de drukte op het Marktplein te verminderen en de route naar de parkeergarages te verduidelijken.

Anne S. de Jong, Raadslid en vicefractievoorzitter, zegt: “Voor ons is er geen probleem op dit moment. Er is geen tekort aan parkeerplaatsen, aangezien er altijd plek is in de parkeergarage de Markt. Alleen met slecht weer kan het voorkomen dat het Marktplein vol staat, maar dat vormt op dit moment nog geen ernstig probleem.” Om alsnog het drukke parkeren op het marktplein te verbeteren is er wel een plan volgens De Jong. “De bedoeling is dat de bereikbaarheid naar parkeergarage de Markt beter wordt. Dit kan gebeuren door betere bebording hiernaartoe, omdat de mensen vaak de entree missen en dan snel voor het marktplein gaan. Op dit moment heeft onze Annette Wolthers, wethouder gemeente Hilversum, al elektronische borden geplaatst om te laten zien hoeveel plek er nog is. Dit zou er voor moeten zorgen dat mensen sneller de parkeergarage gebruiken in plaats van het Marktplein.”

“De meeste frustratie door de drukte op het marktplein zijn vooral de foutparkeerders”, aldus de Jong. “Veel marktkooplui kunnen er niet langs doordat auto’s op de stoep zijn geparkeerd en in de weg staan voor hun kraam. De oplossing die wij hiervoor hebben ingezet is het extra inzetten van handhavers en boa’s. Hierdoor hopen wij dat het gedrag van mensen verandert en dat hierdoor de drukte ook minder wordt.”