Peter Veenendaal is journalist in hart en nieren maar zat een tijd zonder werk. Als je ouder bent dan 55 jaar is het moeilijk om weer een baan te vinden volgens Veenendaal. Daarom ging hij bij zichzelf na hoe hij zichzelf nog op een andere manier nuttig kon maken voor de samenleving: “Het is fijn om binnen het dorp waarin je zelf woont, en waar je veel plezier hebt van onder andere alle voorzieningen, iets te terug te kunnen doen. Dit was de grootste drijfveer voor Veendendaal om te proberen de lokale politiek in te gaan. Het gaat elk jaar om een heleboel geld dat goed besteed moet worden, en om belangrijke zaken voor veel mensen. “Het is mooi om die verantwoordelijkheid mee te helpen dragen.”

Peter Veenendaal heeft veel plezier in zijn werk als raadslid bij GroenLinks in Hilversum. Zijn portefeuilles zijn: veiligheid, economische zaken, media&cultuur en regio. Openbare Orde en Veiligheid is een grotere portefeuille, het is de portefeuille van burgermeester Pieter Broertjes, met wie Veenendaal het goed kan vinden. Veenendaal vertelt “Het is natuurlijk wel zoeken aan het begin maar ik vind het een spannende portefeuille. Je zit zomaar op een werkbezoek met de brandweercommandant te praten over de plannen voor de komende vijf jaar. Dat doe je anders ook niet, dat zijn van die ervaringen in het leven.” Als raadslid vergader je twee keer per week. Veenendaal vergadert maandag avond met de fractiepartij en woensdag avond met de commissie of met de voltallige gemeenteraad. Daar worden de belangrijke stukken in stemming gebracht. Soms moeten er compromis worden gesloten, Veenendaal vindt dat niet erg: “Liever een mooi compromis dan schone, lege handen.”

Peter Veenendaal heeft het idee dat hij en GroenLinks veel kunnen betekenen voor Hilversum. Er zijn twee belangrijke speerpunten binnen de partij. Dat zijn proberen om alles in Hilversum wat duurzamer te maken. En ervoor zorgen dat de mensen die echt een steun in de rug nodig hebben, goede de voorzieningen krijgen. Dan heb je het over daklozen, mensen met een bijstandsuitkering maar ook kinderen in de jeugdzorg. Veenendaal over de speerpunten: “Dit zijn grote problemen in Hilversum, daarom ben ik blij dat het is gelukt om daar veel meer geld naar toe te krijgen voor de komende jaren. Een andere belangrijke opgave in Hilversum is bouwen, er moeten veel woningen bijkomen, er zijn namelijk heel veel mensen opzoek naar een woning. We hebben voor deze periode dan ook het plan om 1000 nieuwe woningen bij te bouwen.”