Peter Veenendaal is journalist in hart en nieren maar zat een tijdje zonder werk. Omdat het moeilijk was om weer een baan te vinden, ging hij na hoe hij zichzelf nog op een andere manier nuttig kon maken voor de samenleving, het antwoord vond hij in de lokale politiek: “Het is fijn om voor het dorp waarin je zelf woont, en waar je veel plezier hebt van onder andere alle voorzieningen, iets te terug te kunnen doen." Dit was de grootste drijfveer voor Veendendaal om raadslid te worden. Het gaat elk jaar om een heleboel geld dat goed besteed moet worden. “Het is mooi om die verantwoordelijkheid mee te helpen dragen,” zegt hij hierover.

Peter Veenendaal heeft dagelijks veel plezier in zijn werk als raadslid bij GroenLinks in Hilversum. Zijn portefeuilles zijn: veiligheid, economische zaken, media&cultuur en regio. Openbare Orde en Veiligheid is een grotere portefeuille, het is ook de portefeuille van burgermeester Pieter Broertjes, met wie Veenendaal het goed kan vinden. Veenendaal vertelt: “Het is natuurlijk wel zoeken aan het begin maar ik vind het een spannende portefeuille. Je zit zomaar op een werkbezoek met de brandweercommandant te praten over de plannen voor de komende vijf jaar. Dat doe je anders ook niet, dat zijn van die ervaringen in het leven.” Raadsleden vergaderen twee keer per week, Veenendaal vergadert maandag avond met de fractiepartij en woensdag avond met de commissie of de voltallige gemeenteraad. Hier worden de belangrijke stukken in stemming gebracht, waarbij er soms compromissen moeten worden gesloten. Veenendaal vindt dat geen probleem: “Liever een mooi compromis dan schone, lege handen.”

Peter Veenendaal heeft het idee dat hij en GroenLinks veel kunnen betekenen voor Hilversum. Er zijn twee belangrijke speerpunten binnen de partij. “Dat zijn de doelen om alles in Hilversum wat duurzamer te maken en er voor zorgen dat de mensen die echt een steun in de rug nodig hebben, goede voorzieningen krijgen,” Veenendaal vervolgt: “Dan heb je het over daklozen, mensen met een bijstandsuitkering maar ook over kinderen in de jeugdzorg”. Volgens Peter Veenendaal zijn deze speerpunten grote problemen in Hilversum. “Daarom ben ik blij dat het gelukt is om hier veel meer geld naar toe te krijgen voor de komende jaren.” Veenendaal benoemt bouwen als andere belangrijke opgave in Hilversum. “Er moeten veel huizen bijkomen, een grote groep mensen is namelijk opzoek naar een woning. We hebben voor deze periode dan ook het plan om 1000 nieuwe woningen bij te bouwen.”