Kunstenaarsvereniging Het Gooisch Scheppend Ambacht (GSA) toont tijdens Dutch Media Week haar eerste virtuele expositie bij het Filmtheater. In het weekend van 5 oktober kunnen bezoekers een blik werpen op de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van 3D-technologie in combinatie met kunst. De definitieve versie van het project wordt in 2020 een maand lang tentoongesteld in een pop-up store in Hilversum.

Het GSA laat met de pilotversie het werk van verschillende leden zien door de lens van een VR-bril. Op deze manier kan de bezoeker ruim vijftig kunstwerken aanschouwen. Het kunstenaarscollectief had voorheen een galerie in Hilversum, maar moest deze wegens financiële problemen opdoeken. Samen met conceptontwikkelaar Marcel Geraeds hebben zij de virtuele expositieruimte bedacht. “Alex Schaik, voorzitter van het GSA, vertelde mij dat kunstenaars het lastig vinden hun werk aan de wand te brengen en het grote publiek in de galerie te krijgen,” vertelt Geraeds. “VR Galerie was mijn antwoord hierop, en dat zijn we gaan uitwerken.”

De pilotversie laat zien wat er allemaal mogelijk is met kunst en technologie, maar de uiteindelijke plannen reiken nog verder dan dat. “Wij willen een maand lang in een pop-up store in Hilversum het definitieve project tentoonstellen,” vertelt Geraeds. “Dit is leuk voor het winkelende publiek, want zij hebben iets extra’s in de winkelstraat en het is goed voor de kunstenaars, want zij kunnen hun werk aan een veel groter publiek laten zien.” Geraeds noemt de Gooische Brink als mogelijke locatie voor het project in 2020.

Eén van de mensen die meewerkt aan het project is beeldend kunstenaar Vincent van der Geest, hij heeft een eigen virtuele ruimte ontwikkeld voor de expositie. “Het is een mooie en nieuwe manier om kunst te exposeren,” vertelt hij. “We hebben nu veel bestaand werk gepakt en dat in een virtuele ruimte geplaatst, maar als je speciaal werk voor de virtuele beleving gaat maken, wordt het nog interessanter.” Tijdens de virtuele expositie kunnen bezoekers gebruik maken van de allernieuwste en duurste VR-brillen.