Dit weekend is het weer Pinksteren. De meeste winkels zijn gesloten en op maandag is iedereen vrij. Maar wat is Pinksteren nou eigenlijk voor feestdag, wat wordt er nou precies gevierd en wat is er met Pinksteren allemaal te doen in Hilversum?

Om precies te weten wat Pinksteren is, moeten er drie andere christelijke feestdagen kort worden uitgelegd. Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart. Op Goede Vrijdag, dat altijd drie dagen voor Pasen valt, wordt volgens de Bijbel Jezus Christus gekruisigd en gedood. Pasen wordt gezien als belangrijkste feestdag voor de christenen. Tijdens Pasen wordt gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood. Veertig dagen na Pasen is Hemelvaartsdag en herdenken christenen dat Jezus is omhooggegaan naar God. Wanneer Jezus omhooggaat, vertellen engelen tegen Zijn volgelingen dat Jezus ooit op dezelfde manier zal terugkeren als waarop Hij vertrok. Hemelvaartsdag is hierdoor naast een dag van afscheid ook een dag van hoop.

Tien dagen nadat Jezus was vertrokken, kwamen 120 volgelingen van Jezus bijeen om te bidden. Tijdens het bidden waaide plotseling een enorme windvlaag door het huis. De volgelingen zagen vuur en op elke volgeling kwam een vlam. Op deze manier kwam De Heilige Geest in alle gelovigen. De Heilige Geest is een van de drie verschijningsvormen, waarin God in de harten van de gelovigen woont. Nadat de Heilige Geest in de volgelingen terecht is gekomen, vertellen ze aan iedereen die het horen wilt dat God niet boos is, maar van de mensen houdt. Alle mensen die luisteren, horen de boodschap in hun eigen taal. De dag dat De Heilige Geest in de harten van alle gelovigen terechtkwam, wordt Pinksteren genoemd. De naam Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord Pentèkostè, dat vijftig betekent. Pinksteren valt namelijk vijftig dagen na Pasen.

Wat wordt er gevierd?

Volgens de Evangelische Omroep (EO) zien christenen Pinksteren als geboortedag voor de kerk. Petrus houdt na de uitstorting van De Heilige Geest een toespraak waarin hij aan iedereen oproept zich tot Jezus te keren. Diezelfde dag laten zo’n drieduizend mensen zichzelf dopen en hierdoor ontstond de eerste christelijke gemeente. Vanaf Eerste Pinksterdag is De Heilige Geest beschikbaar voor alle gelovigen.

Wanneer wordt Pinksteren gevierd?

Pinksteren heeft geen vaste datum. Dit komt omdat Pinksteren altijd vijftig dagen na Pasen wordt gevierd, en Pasen heeft ook geen vaste datum. Maar hoe wordt dan bepaald op welke dagen Pasen en Pinksteren vallen?

Je kunt in drie makkelijke stappen bereken wanneer Pasen valt. Volgens het wetenschappelijke magazine Quest valt Pasen namelijk altijd op de eerste zondag van de eerste volle maan van de lente. Het begin van de lente is ooit door de kerk bepaald op 21 maart. Vanaf 21 maart wordt er gekeken wanneer de eerstvolgende volle maan zich voordoet. De zondag ná de eerste volle maan wordt dan Eerste Paasdag. Om vervolgens te bepalen wanneer Pinksteren valt, tel je vijftig dagen of zeven zondagen vanaf Eerste Paasdag vooruit op de kalender.

Hoe wordt het gevierd?

Eerste en Tweede Pinksterdag zijn officieel allebei zondagen. Eerste Pinksterdag valt sowieso al op zondag, maar Tweede Pinksterdag wordt ook gezien als een zondag. Dit is vastgesteld in de Zondagswet die in 1815 zijn invoering kreeg. volgens het Meertens Instituut werden de middeleeuwen in sommige streken zelfs acht pinksterdagen gehouden, om de betekenis van het feest te onderstrepen. Door acht feestdagen te houden, kon men vaker naar de kerk en daarnaast waren feestdagen de enige dagen waarop men vrij had. In 1618 werd bepaald dat Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren de officiële godsdienstige feestdagen waren. Omdat op veel plaatsen een tweede feestdag nog een gewoonte was, bleef dit ook zo. Met de Zondagswet uit 1815 zijn er uniforme regels voor in de plaats gekomen.

Tijdens Pinksteren wordt er in de kerkdiensten stilgestaan bij de uitstorting van De Heilige Geest. Overigens worden tegenwoordig de Pinksterdagen veelal gebruikt om christelijke evenementen te houden, met doel om het geestelijke leven te laten vernieuwen door Gods Geest.

Wat is er tijdens Pinksteren te doen in Hilversum?

In Hilversum gebeurt er naast kerkdiensten niets bijzonders in het teken van Pinksteren zelf. Wel worden verschillende rondleidingen en wandelingen georganiseerd. Zoals een rondleiding speciaal voor gezinnen in het Raadhuis op Tweede Pinksterdag.

Ook wordt er op Tweede Pinksterdag een architectuur-wandeling georganiseerd door de Bloemenbuurt in Hilversum. Onder leiding van een gids ziet en hoort u alles over de opbouw van de wijk en over de openbare gebouwen van destijds zoals badhuizen, een leeszaal en schoolgebouwen.