HILVERSUM – Wethouder Annette Wolthers van verkeer heeft afgelopen week een brief van ProRail op de mat gekregen waarin duidelijk werd gemaakt dat het plan voor de ondergrondse spoorlijn voorlopig niet op de agenda staat. De verdieping van het spoor zou ervoor moeten zorgen dat de problemen bij de spoorwegovergangen worden opgeheven en dat er een betere toegankelijkheid komt tussen Hilversum-Oost en -West.

De SP heeft onlangs al een motie ingediend bij het college om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de verdieping van het spoor. Omdat de partij niet verwacht dat er initiatief wordt genomen vanuit de Rijksoverheid of ProRail, wil SP ervoor zorgen dat er een goed plan op tafel komt te liggen, dat vervolgens door ProRail kan worden bekeken. De keuzes over de verdieping van het spoor hebben echter veel invloed op de plannen rondom de ontwikkeling van het stationsgebied. Raadslid Pierre van Rooden heeft daarom het voorstel tot onderzoek voorgelegd tijdens het debat over de ‘Zeven Straatjes’ op de commissievergadering van 14 maart. Hij heeft daarbij het college verzocht om in samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek, en in het speciaal de gemeente Gooise Meren, een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de verdieping van het spoor in Bussum en Hilversum, om een beeld te vormen van de benodigde maatregelen, duur en kosten. De uitkomsten van het onderzoek zullen vervolgens worden gepresenteerd aan de gemeenteraden van de Gooi en Vechtstreek.

De samenwerking met de gemeente Gooise Meren wordt in het bijzonder aangehaald door SP, omdat de buurgemeente ook al enkele jaren bezig is met het oplossen van de problemen rondom de spoorwegovergangen. Negen jaar geleden werd door de gemeenten Naarden en Bussum (inmiddels Gooise Meren) in een folder samengevat hoe een plan voor een verdiept spoor het leef-, woon- en werkklimaat zou verbeteren. De gemeente Gooise Meren heeft namelijk zes spoorwegovergangen, waarvan vier overwegen in de spits langer dan een halfuur dicht zijn. Dit zorgt voor een hoop verkeersopstopping en onveilige situaties. Op basis van deze folder heeft ProRail in 2016 (zes jaar later dus) vernieuwde versies van de betreffende spoorwegovergangen gepresenteerd, die vanaf dit jaar de situatie rondom de oversteken overzichtelijker moet maken. ProRail heeft dus het voorstel van Gooise Meren om een verdiept spoor aan te leggen niet gehonoreerd, maar is met een alternatieve oplossing gekomen. De vraag is echter of ProRail wél zal luisteren naar het voorstel van de gemeente Hilversum wanneer het klaar is met het haalbaarheidsonderzoek. Wethouder Wolthers vertelt dat ProRail wel al heeft laten weten dat het tot 2030 geen voornemen heeft om met het plan aan de haal te gaan.

Over alle voor- en nadelen van de ondergrondse spoorweg is vooralsnog niet alles bekend. In de ‘Structuurvisie Hilversum in 2030’ van de gemeente staat wel omschreven hoe de Spoorzone er tegen die tijd ongeveer uit zal zien. Zo wil de gemeente in de Spoorzone het accent leggen op ‘bedrijvigheid en onderwijs, in combinatie met nieuwe woon-werkfuncties en veel groen’. De spoorverdieping moet, in samenhang met de aanlegging van een HOV-lijn (hoogwaardig openbaar vervoer), ervoor zorgen dat de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Oude Amersfoortseweg en Liebergerweg beter bereikbaar zijn. Hierdoor zouden de omliggende woonbuurten geen last meer hebben van bedrijfsverkeer. Een nadeel is echter dat wanneer deze “structuurvisie” daadwerkelijk in gang wordt gezet, omwonenden van de Spoorzone jaren last zullen hebben van overlast van de bouw. Ook scheidt de spoorzone het Tergooi ziekenhuis met een groot deel van de rest van Hilversum. Dit zou dus betekenen dat tijdens de verbouwing hulpdiensten en ambulances een slechte bereikbaarheid met de rest van Hilversum hebben.

Kortom: het is duidelijk dat een verdieping van het spoor in Hilversum voorlopig nog niet zal gebeuren. Het is voor de gemeente zaak om de komende jaren een hoop meer duidelijkheid boven water te krijgen rondom het ondergrondse spoor, want zonder duidelijkheid komt Hilversum nooit tot een daadwerkelijke keuze voor of tegen de verdieping.