HILVERSUM – De plannen om een kantoorterrein om te bouwen naar een woonwijk naderen de laatste fase. Als het stedenbouwkundig plan door de gemeente wordt goedgekeurd, kan de procedure om de bestemming van het terrein te veranderen van bedrijfsbestemming naar wonen gestart worden.                             

Op het terrein is inmiddels een kantoorpand omgebouwd tot het nieuwe hoofdkantoor van ‘De Alliantie’. Naast het nieuwe hoofdkantoor wordt op dit moment een groot kantoorpand omgebouwd tot een appartementengebouw met 95 wooneenheden. Deze worden eind dit jaar opgeleverd. Dit kan, omdat de overheid een wet heeft gemaakt om kantoorleegstand tegen te gaan. Toestemming om kantoren te verbouwen tot woningen is daarbij makkelijker gemaakt.

De gesprekken tussen De Alliantie en de gemeente gaan nu met name nog over de openbare ruimte in de wijk. De Alliantie is de eigenaar van de grond, maar wil graag dat de wijk in de toekomst openbaar wordt voor iedereen. Daarom willen ze het beheer en onderhoud van het gebied overdragen aan de gemeente. De gemeente wil dit als het terrein kwalitatief goed wordt aangelegd en het afgesproken groene doorwaadbare karakter krijgt. De kosten voor de aanleg zijn daarbij voor De Alliantie.

Tijdens twee bewonersavonden bleek dat buurtbewoners enthousiast zijn over de plannen. De enige zorg van omwonenden van de nieuwe wijk gaat vaak over parkeren. De gemeente hanteert een vooraf vastgestelde parkeernorm. Afhankelijk van het soort woning moet er voor iedere nieuwe woning in ieder geval 1,4 parkeerplaats komen. Dit is om te voorkomen dat de nieuwe bewoners hun auto’s gaan parkeren in de omliggende wijken wat zorgt voor ongewenste parkeerdruk.