De winkelleegstand blijft een probleem in Hilversum, zo vertelde Hilversumse centrummanager Kjeld Vosjan recent aan NH Nieuws. Vooral in de Kerkstraat staan veel lege winkelpanden. Volgens Ans Jorritsma, directeur van het bedrijf Your Pop-up Store, kunnen tijdelijke huurovereenkomsten het probleem verhelpen.

Landelijk is er veel media-aandacht voor de problematiek rondom leegstaande winkelpanden, zo ook in Hilversum. Winkels gaan failliet of zien af van een contractverlenging, met als gevolg dat panden een (lange) tijd leegstaan terwijl de vastgoedeigenaar op een nieuwe huurder wacht. Volgens Jorritsma zijn pop-up stores — tijdelijke winkels die niet gebonden zijn aan een langdurig huurcontract — een goede oplossing voor de leegstand. “Dit zou het ondernemerschap laagdrempeliger maken en een neerwaartse spiraal van winkelleegstand voorkomen,” vertelt ze. “Bij langdurige leegstand is het lastiger om publiek en nieuwe ondernemers aan te trekken.”

Het concept van de pop-up store komt steeds vaker voor. Startende ondernemers kunnen het ondernemerschap uitproberen zonder meteen een langdurig contract aan te gaan, maar ook grotere bedrijven kunnen tijdelijk een winkel neerzetten om te kijken hoe dat functioneert. “Het ligt eraan of de vastgoedeigenaar bereid is om kortdurend te verhuren, of liever wacht op een langdurig huurvoorstel,” zegt Jorritsma. “Maar als een pop-up store goed loopt, dan gaat het vaak alsnog over naar een langlopend huurcontract.”

Jorritsma, die in de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan het opstarten van verschillende pop-up stores in Hilversum, vertelt dat pop-up stores ook voor meer variatie in het centrum kunnen zorgen. “Startende ondernemers komen vaak met vernieuwende concepten aanzetten, wat de winkelstraat ook aantrekkelijker maakt,” zegt ze.