De strategisch geplaatste pijlen en spandoeken van HilverZon maken het de bezoekers snel duidelijk dat zij bij het Hilfertsheem College op de juiste plek zijn. Het is bijna half acht en de geïnteresseerde buurtbewoners schrijven zich in bij de ingang, hier ontvangen ze diverse folders en aanvullende informatie. Ze komen voor de informatieavond over de zonnepanelen op de bufferbak bij de Anna’s Hoeve.

In de kantine zijn de bezoekers vrij om zich aan koffie, thee en koekjes tegoed te doen. Hierna nemen zij plaats in de aula van de school, waar een beamer al klaar staat. Sommigen hebben papieren met hun energieverbruik van de afgelopen jaren mee en zijn druk bezig met het discussiëren over de beste manier om energie te besparen.

 Aernoud Olde, voorzitter van HilverZon en tevens de gastheer vanavond, verwelkomt de geïnteresseerde buurtbewoners. Als ijsbreker vraagt hij hoe de mensen hier terecht zijn gekomen. Vrijwel iedereen is hier gekomen door de brief die zij in de bus hebben gekregen, met uitzondering van een man: “Ik moest van mijn vrouw,” grapt hij. Gelach klinkt door de aula.

Olde legt uit waar HilverZon voor staat: een ledencoöperatie met als doelstelling Hilversum in 2030 volledig energieneutraal te krijgen. Hun activiteiten, ontstaanswijze en samenwerking met de gemeente en wijkinitiatieven bespreekt hij uitvoerig. Deze avond zal draaien om de Zonneweide op de bufferbak in Anna’s Hoeve, waaraan Hilverzon samenwerkt met gemeente Hilversum en waarvoor de coöperatie subsidie ontvangt.

Na Olde’s introductie komt Morris Jabri aan het woord, projectleider van de gemeente. Volgens hem was het ontwikkelen van de Zonneweide juridisch een uitdaging. Jabri legt uit dat de gemeente op de bufferbak nabij de rioolwaterzuiveringsinstallatie 2.050 zonnepanelen gaat plaatsen. Jabri toont een filmpje over het project dat nader toelicht wat HilverZon van plan is. Dit verduidelijkt het voor de buurtbewoners, waarna zij allerlei vragen te stellen hebben. Zo vraagt een meneer wat er zou gebeuren wanneer hangjongeren de zonnepanelen zouden vernielen. Jabri antwoordt dat de zonnepanelen op aanzienlijke hoogte liggen, daarnaast zijn ze verzekerd en komt er beveiliging.

HilverZon heeft met de gemeente afgesproken dat zij in Hilversum door mogen gaan totdat er 30 gemeenschappelijke daken met zonnepanelen zijn. “Er staan veel veranderingen op de energiemarkt aan te komen”, aldus Olde. Hij meent dat over tien tot vijftien jaar de energiebehoefte drie keer zo groot is. Buurtbewoners die geïnteresseerd zijn in meedoen aan het project kopen een participatie à 325 euro. “Met een participatie koopt u ongeveer 250 KWh per jaar”, legt Olde uit. De Staat garandeert dat deelnemers hun energiebelasting terugkrijgen, dit over een periode van vijftien jaar. Binnen tien jaar zouden deelnemers hun inleg terugverdiend hebben. Na vijftien jaar komen alle participanten weer bij elkaar om te beslissen wat er gebeurt met de zonnepanelen. De afspraak met de gemeente houdt namelijk in dat de panelen na vijftien jaar mogen blijven liggen.

Tussendoor stellen de mensen in de zaal diverse vragen over de Zonneweide. “Wordt er rekening gehouden met drones?”, vraagt iemand in de zaal. “Ja”, lacht hij, “we gebruiken ze zelf ook, voor filmbeelden.”

Geertrui Wilkens, bureaucoördinator van HilverZon, legt het stappenplan dat deelnemers moeten doorlopen grondig uit. Volgens Wilkens worden deelnemers geadviseerd over te stappen naar energieleverancier Om. Om doet mee aan lokale energieprojecten. In maart 2019 kunnen deelnemers de eerste opbrengsten verwachten.

Olde sluit af: “Heel veel van de hobbels nemen wij weg. Meedoen is ook een stukje gemak.”Het is inmiddels tegen negenen en na de laatste vragen is het tijd om na te praten met een drankje. Geïnteresseerden kunnen ook individueel vragen stellen aan medewerkers van HilverZon.