Een groot deel van de projectontwikkelaars in Hilversum is niet blij met de gemeente. Dat blijkt uit onderzoek. Met name het verkrijgen van vergunningen en het creëren van nieuwe bouwlocaties wekt irritatie op.

Renee Bouhuijzen, oprichter van Bouhuijzen Vastgoed, uit harde kritiek: “Iedereen bij de gemeente moet eerst zijn eigen plasje over besluiten gooien voordat daadwerkelijk een knoop kan worden doorgehakt. Bij de gemeente heerst een gebrek aan daadkrachtig beleid. Men overlegt tot in den treure over besluiten en dat gaat ten koste van de snelheid van de projecten waarmee we andere mensen aan een woning helpen.”

Projectontwikkelaar Casper Landeweerd sluit zich aan bij de woorden van Bouhuijzen: “De gemeente geeft heel summier vergunningen uit en biedt ons maar sporadisch de kans om vervallen gebouwen te verbouwen tot woonlocaties. In het wijzigen van het bestemmingsplan lijkt maar geen schot te zitten. Op deze manier kunnen we niet inspelen op de aantrekkende economie en kunnen we niets doen aan het vraagoverschot naar woningen.”

De onderzochte projectontwikkelaars zijn allen overigens wel zeer te spreken over het milieubeleid van de gemeente. Zij zijn unaniem met elkaar eens dat milieubewust bouwen belangrijk is.

De gemeente Hilversum was niet in de gelegenheid om commentaar te geven.