HILVERSUM – Wel of geen fusie tussen de gemeentes Wijdemeren en Hilversum? Als het aan de Partij Hart voor Hilversum ligt, moeten er in toekomst referenda gehouden kunnen worden in Hilversum. De inwoners moeten meer zeggenschap krijgen om mee te kunnen beslissen over belangrijke kwesties die spelen in de gemeente, laat Hart voor Hilversum weten.

Hart voor Hilversum heeft deze referenda voorgesteld naar aanleiding van een eventuele fusie tussen Hilversum en de gemeente Wijdemeren, omdat een eventuele fusie alle inwoners van Hilversum aangaat. Wethouder de Jaeger vindt in ieder geval dat een referendum in de gemeente zou moeten kunnen.  In december dit jaar gaat het bestuur met elkaar in discussie. Daar komen onder meer de vragen aan bod over of een referendum wel of niet bindend gaat worden en over het aantal inwoners wat minimaal moet worden gehaald voordat er een akkoord kan worden gegeven.

De bewoners van Hilversum hebben er gemengde gevoelens over. Een aantal van de inwoners zouden dit een goed idee vinden. Zo vertelt een inwoner “Dat is een mooi idee, laat de inwoners ook iets te zeggen hebben.” Maar aan de andere kant zijn er ook Hilversummers die het niet met het plan eens zijn. Zij hebben weinig vertrouwen in de gemeente. Een andere inwoner ziet het minder zonnig in: “Een referendum gaat helemaal niks helpen, het verdwijnt toch op een stapel en kijken er vervolgens toch niet meer naar.”

Of er in de toekomst referenda zullen komen in Hilversum, is nog maar de vraag. Dat er binnen het bestuur een flink debat zal komen, is zeker.