Een tijd geleden is er in Hilversum een lhbti week geweest waarin de lhbti community de belangstelling kwam te staan. Hoewel deze week heel erg veel positieve reacties ontving waren er ook een hoop negatieve reacties. Vaak denkt men dat het vanuit de kerk niet mag, Renate Japenga is jongerenwerkster bij de protestantse gemeente Hilversum en zij vertelt dat dit niet meer altijd het geval is.

Zitten er binnen de kerk regels aan je seksuele voorkeur?

“Als we kijken naar alle kerken in Hilversum verschilt dit heel erg. Ik werk bij de Protestantse kerk in Hilversum en zelfs daarbinnen verschilt het. Ik werk dan wel vooral met kerken waar dat vrij is, daar zijn geen regels, iedereen is gelijk en iedereen hoort erbij. Maar er zijn inderdaad ook kerken die daar wel moeite mee hebben en het huwelijk, relaties en seks zien als iets tussen een man en een vrouw. Zelfs binnen die kerken verschilt dat weer, de één is strenger en de ander ziet wel de menselijke kant van het alles in. Maar als het op regels aankomt denk ik dat het nog steeds gebeurt dat mensen bijvoorbeeld niet aan het avondmaal mogen deelnemen.”

Is de kijk op de lhbti wel door de jaren heen veranderd?

“Ik denk dat het gesprek erover veranderd. In de kerken waar het al geen probleem is, wordt er vaker over gepraat dat het niet altijd even makkelijk is. Maar in de kerken waar het niet vanzelfsprekend is wordt het gesprek wel minder hard en wordt er meer gekeken naar de mens zelf. Toen kwam er opeens de Nashville verklaring waar ik best wel van schrok. Ik dacht ‘jeetje, dan hebben we nog een lange weg te gaan’, dat vond ik echt wel heel erg.”

Het enige wat dus is veranderd, is eigenlijk het gesprek over lhbti?

Ja klopt, maar wat ook wel een punt is, is dat kerken die vrij conservatief zijn het woord van god heel sterk geloven en dat je daar dus niet aan tornt. Ze geloven dat dit de juiste weg is. Het is dus ook erg lastig om er een discussie over te voeren want je hebt beiden je argumenten. Hoewel ik het super pijnlijk vind, zijn het ook gewoon mensen. Toch denk ik zelf altijd: zet je mensen en je gemeente voorop. Kijk bijvoorbeeld naar jongeren die nog in de kast zitten, als er totaal geen ruimte is in de kerk om je te uiten, is dat ontzettend moeilijk en schadelijk.”

Denk je dat het ooit zo zal zijn dat iedereen het oké vindt?

“Mijn hoop is dat iedereen ooit denkt dat alle mensen gelijk zijn dus ook alle liefde is gelijk. Maar wat ik wel vind is dat de lhbti community het niet alleen moeilijk heeft vanwege de kerk, maar het is eigenlijk een maatschappelijk probleem. Het is bijvoorbeeld soms heel erg gevaarlijk om over straat te gaan als homo. Het is tegenwoordig bijna normaal om te zeggen ‘bah, twee mannen die zoenen’, maar dat is niet iets wat ik alleen in de kerk zie. Dus als we willen dat het in de kerk helemaal gelijkwaardig wordt moet dat in de maatschappij ook.”

Wat vind je van de lhbti week in Hilversum?

“Ja, daar ben ik erg voor. Ik vind het belangrijk dat we minderheidsgroepen een grotere stem geven. Uiteindelijk moeten we er gewoon naar toe dat het normaal wordt.”