Vanmiddag 5 november om 14:00 organiseerde de jongerenafdeling van de SP in Hilversum “ROOD” een bijeenkomst voor jongeren. Onder leiding van Rebekka Timmer, bestuurslid van de SP in Hilversum, vond de aftrap van het jongerenmanifest plaats. In de koffiekamer van het Raadhuis in Hilversum, kwamen thema’s aan bod die jongeren aangaan.

“Ik had op een grotere opkomst gehoopt, maar het wordt zo succesvol als je het zelf maakt,” begint Rebekka Timmer. De koffiekamer van het Raadhuis is aangekleed met rode affiches, er liggen overal SP-pennen en zelfs de bekertjes zijn bedrukt met de rode tomaat.

Volgens ROOD staan veel jongeren aan de zijlijn van de politiek en vindt de jeugd van alles, maar doen ze er niets aan. Ze vinden de politiek vaak een “ver-van-mijn-bed-show” die voor grijze mannen in pak is. Dat wil ROOD veranderen. De insteek van deze bijeenkomst is de aftrap van het jongerenmanifest. Met dit manifest wil ROOD druk uitoefenen op de politiek en de stem van jongeren laten horen. “Het betekent niet dat we heel Hilversum socialistisch willen, maar meer jongeren politiek betrokken willen maken.Om dit te bereiken moeten we vooral in gesprek gaan en kijken waar de belangen van jongeren liggen,” vertelt Timmer.

Vervolgens vraagt ze het publiek waar het tegen aanloopt in het dagelijks leven, of het wellicht iemand kent met problemen. Een man van 27 die zelf actief is bij de SP reageert op de vraag: “Ik zie wel veel punten waarvoor ik me hard wil maken, huisvesting bijvoorbeeld. In Hilversum zijn veel jongeren op zoek naar een kamer, maar de kleinste kamers zitten al tegen de huurprijs van een huurwoning van de vrije sector aan, je betaalt er de hoofdprijs voor! En als je dat van je studiefinanciering moet betalen houd je niets meer over.” De rest van het publiek ondersteunt zijn mening, ze komen tot de conclusie dat er een groter vangnet moet komen voor jongeren als ze achttien worden. “Voor je achttiende zit je gebakken en is er niet zo veel aan de hand, maar vanaf je achttiende ben je volwassen en moet je ineens van alles betalen,” vult Timmer aan. Volgens de aanwezigen kan iemand van achttien ook op kamers wonen, of andere kosten maken. Ze krijgen alleen minder kans, omdat ze daar vaak niet genoeg middelen voor hebben. Dit brengt de koffiekamer gelijk op een volgend onderwerp.

Sinds 1 juli 2017 is het minimumloon van 23 naar 22 jaar gegaan (Rijksoverheid), maar de jongere werknemers zitten nog steeds vast aan het minimumjeugdloon. Dat is oneerlijk volgens de het publiek: “Ik ben 27 en krijg meer dan de helft meer betaald dan mijn collega van achttien, die hetzelfde werk verricht. Dat kan toch niet?”, zegt Joey, lid van Hart Voor Hilversum waarin hij zich voornamelijk inzet voor jongeren in Hilversum.

Om haar schema bij te houden, kaart Timmer een nieuw thema aan. “Hangjeugd is een groot probleem in Hilversum.” Ze haalt de kwestie van de ijssaloneigenaresse uit Hilversum-Oost aan: “Onlangs verschenen er berichten over een groep jongeren die de vrouw meermaals belaagde en bombardeerde met racistische kreten. De SP keurt dit natuurlijk af, maar waar komt dit gedrag vandaan en hoe gaan we dit tegen?” Emilia van zeventien heeft wel een idee: “Ik denk dat dit pestgedrag voortkomt uit groepsdruk en ‘erbij willen horen’. Dus er zit een sociaal motief achter.” Anderen vinden dat kwesties als verveling ook meespelen. “Er moet een soort plek gerealiseerd worden waar jongeren iets te doen hebben en sociale contacten kunnen onderhouden,” vindt Joey. Ook vinden ze dat leraren pestgedrag op school kunnen voorkomen. Dit kunnen ze bewerkstelligen door trainingen te geven in het herkennen en begrijpen van gedrag en karaktertrekken. Zo signaleer je pestgedrag in een vroeg stadium en kan het wellicht voorkomen kunnen worden.

Als afsluiting van de bijeenkomst deelt Timmer A4’tjes uit aan het publiek. Iedereen mag vijf thema’s opschrijven die volgens hen het meest van toepassing zijn op de Hilversumse jeugd. Rebekka Timmer verzamelt de informatie en neemt het mee naar de partij. “Hartelijk bedankt voor het gesprek en drink gerust nog een drankje na,” sluit ze af.