HILVERSUM – Op Nederlandse basis- en middelbare scholen is pesten een groot probleem. Het Nederlands Jeugdinstituut meldt dat in 2016 één op de tien basisschoolleerlingen aangaf slachtoffer van pesten geweest te zijn. Ingrid Schouten is hier zelf meerdere keren mee in aanraking gekomen en geeft nu Rots & Water trainingen op scholen tegen pesten in Hilversum en omstreken. Deze trainingen vergroten spelenderwijs het zelfvertrouwen en sociale vaardigheden van een kind en verminderen het pestgedrag.

Interesse in pestgedrag

Over enkele uren geeft Schouten een training aan groep 6 van een basisschool. Nu zit ze nog in haar uitklapstoel in haar kop thee te roeren, nadenkend over waarom ze met de Rots & Water trainingen was begonnen. “Mijn ex is acht jaar lang gepest op de basisschool. Dat heeft heel veel impact op hem gehad,” begint Schouten eerlijk. Daar blijken haar ervaringen met pesten niet op te houden. “Ook mijn kinderen zijn heel erg gepest op de basisschool. Ik heb mijn oudste achter de bosjes weggetrokken zien worden en de school deed er niks aan. Daar is wel mijn interesse in het onderwerp pesten opgewekt.”

Toen Schouten lesgaf op een middelbare school kwam ze in aanraking met trainingen om pestgedrag te voorkomen of op te lossen. “Ik ontdekte dat we als volwassene niet veel effect hebben op pestgedrag van kinderen. Zij kunnen het beter voor het grootste deel onderling oplossen. Daarom ging ik op de middelbare school Kanjertrainingen geven.” Kanjertrainingen richten zich op het verbeteren, veilig en goed houden van de sfeer in de klas.

Uiteindelijk kwam Schouten terecht bij een andere methode: Rots & Water. “Deze methode ben ik gaan combineren met delen van de Kanjertrainingen om het beste uit beide te halen. Eerst gaf ik deze trainingen in mijn eigen klassen. Nu werk ik voor mezelf en geef ik ze op scholen om pestgedrag in Hilversum en omstreken te verminderen,” aldus Schouten.

Rots & Water

De naam van de Rots & Water trainingen zegt veel over de training zelf. Schouten steekt een hand op en balt die tot een vuist. “Rots staat voor je linkerhand, die je tot een vuist maakt. Met deze kan je bij je mening blijven. Bij de rots zeg je wat je gelooft en waar je voor staat. Je bent krachtig, sterk en als het echt moet kan ik ook vechten.” Vervolgens heft ze haar andere hand op. “Water staat voor de kant met wie je iemand een hand geeft en waarmee je vriendschap sluit. Praten, overleggen en meebewegen in de situatie passen hier allemaal bij.” Bij de trainingen draait het om balans tussen de twee: “Het is niet altijd handig om je als rots op te stellen. Als je je allebei als rots opstelt, dan bots je. Als de één zich als een rots opstelt en de ander zich als water, dan kan het makkelijk samen. Bovendien kan water een rots uithollen.”

Rots & Water vindt het voornamelijk belangrijk om uit het lichaam te werken. Dat is namelijk de beste manier om zelfverzekerder te worden en zo pesten tegen te gaan. “Bij Rots & Water doe je vooral oefeningen met je lichaam. Als een kind lichamelijk stevig staat, is dat meestal ook psychisch zo. Dat is eigenlijk de insteek. Door lichamelijke oefeningen ben je dus eigenlijk ook bezig met het emotioneel weerbaarder worden”, vertelt Schouten. Ook werkt Rots & Water vanuit delen van de Oosterse vechtsporten, bijvoorbeeld stevig vanuit je basis staan: “Het is wanneer een kind het gedrag van een ander niet leuk vindt, heel belangrijk om goed en zelfverzekerd op de grond te staan. Wanneer het kind echt in zichzelf gaat zitten en vanuit zichzelf zegt dat het nu klaar is, luisteren de meeste kinderen.”

Hulp aan beide kanten

Het is logisch dat het kind dat pesterijen meemaakt in de klas hulp moet krijgen. Wel vindt Schouten dat er naar beide partijen gekeken moet worden, zowel die van de gepeste als de pester: “Wanneer een kind gepest wordt of is geweest in de klas, zit diegene met een trauma, dus die moet sowieso geholpen worden. Die moet hulp krijgen om dat zelfvertrouwen weer te krijgen. Ik denk alleen wel dat beide partijen hulp nodig hebben, zowel de pester als de gepeste. Soms gaan mensen pesten om zich beter over zichzelf te voelen en vaak gaat het, vooral op jonge leeftijd, niet compleet bewust”, is Schouten van mening.

Wanneer de training goed gegeven wordt, kan het mooi uitpakken tussen de gepeste en pester. Uit ervaring spreekt Schouten: “Wanneer het echt is opgelost tussen de gepeste en de pester, dat ze vaak ook nog vrienden of vriendinnetjes worden. Dat vind ik altijd mooi om te zien.”