Van zondag 21 tot en met zondag 28 januari vindt de Week van Gebed plaats in verschillende kerken in Hilversum. De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week, georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken, waarin christenen van over de hele wereld samenkomen om te bidden. In Hilversum doen dit jaar zeven kerken mee, waarbij het thema “Recht door Zee” centraal staat.

Elke avond om 19.30 uur is er een gebedsbijeenkomst in een van de deelnemende kerken in Hilversum. Jan Duitman, voorzitter kerkenraad van de Grote Kerk, vertelt: “Er wordt gebeden voor eenheid. We hebben binnen onze kerken best wat verscheidenheid. We willen meer de eenheid beleven dan de verschillen benadrukken. Dit aspect staat steeds weer centraal.”

Het thema “Recht door Zee” haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. “Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. In Exodus 15 lezen we een lied dat Mozes samen met de Israëlieten hierover zong. Het lied is het uitgangspunt voor het materiaal van de Week van Gebed voor de Eenheid 2018, dit jaar verzorgt door de gezamenlijke kerken uit het Caribisch gebied”, luidt de introductie van de Raad van Kerken.

De activiteiten binnen de Week van Gebed zijn voor iedereen toegankelijk. Zowel gelovigen als niet-gelovigen zijn welkom in de kerken om te komen bidden. “Het trekt over het algemeen mensen aan die al gelovig zijn. Er stapt weleens een ander binnen, iemand die nieuwsgierig is en interesse heeft getoond. Het is heel vrijblijvend en ieder kan het op zijn eigen manier invullen. Sommige mensen bidden niet hardop, maar bidden in hun hart mee”, aldus Jan Duitman.

Het volledige programma is te vinden op de website van de Grote Kerk:
https://grotekerkhilversum.nl/nieuws/week-van-gebed-21-27-januari